2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

U.

Undergolvspaneler

Istället för den klassiska underredsbehandlingen har Volkswagen i ökad omfattning börjat använda särskilda skyddspaneler av plast för att täcka undergolvet. Detta är ett effektivt skydd mot stenskott. Det är lätt, kan lätt återvinnas och är därmed bättre för miljön.

Dessutom förbättrar dessa undergolvspaneler karossens strömningsegenskaper så att luftmotståndet minskas. Luftmotståndet förbättras och bränsleförbrukningen sjunker.

USB-gränssnitt

USB-uttaget kan användas för smidig anslutning av lagringsmedier som USB-minnen och -spelare till radio- eller radio-navigationssystemet. Betjäningen sker via radioanläggningen, radio-navigationssystemet eller knapparna på multifunktionsratten.

USB-gränssnittet stöder följande format:

  • MP3
  • WAV
  • WMA
  • OGG Vorbis.

För att spela upp ljudfiler som är sparade på ett USB-minne eller en USB-spelare ansluter man bara minnesstickan/spelaren till multimediakontakten MEDIA-IN i mittkonsolen eller via kontakten i handskfacket (större USB-spelare ansluts via en USB-kabel).