2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

T.

TDI

TDI är Volkswagens beteckning på dieselfordon med direktinsprutning och turboladdning. Kännetecknande för TDI-motorerna är låg bränsleförbrukning, låga utsläppsnivåer, höga dragkraft (vridmoment) och en mycket hög verkningsgrad. TDI är i många länder ett inarbetat varumärke tillhörande Volkswagen AG.

Användning: Avgasturboaggregatet förser motorn med friskluft och sörjer därmed för bästa möjliga fyllning av cylinder. I avgasturboaggregatet sprutas dieselbränslet in under mycket högt tryck direkt via ett insprutningsmunstycke. Effektiv motorkapsling möjliggör tyst gång, och kombinationen av interna åtgärder i motorn och avgasefterbehandling ger mycket bra emissionsvärden.

 

Telefonförberedelse Comfort

Mobiltelefonförberedelsen ”Comfort” ger tillgång till ett antal extrafunktioner som gör handsfree-funktionen ännu mer praktisk och smidig att använda. Lika enkelt är det att ladda mobilen: När mobilen behöver laddas lägger man den i det speciella förvaringsfacket och ansluter mobilen till USB-kontakten som finns i facket. Anslutningen till den externa antennen bidrar till en förbättrad mottagning.

Systemet kan styras via multifunktionsdisplayen, eller via knapparna på multifunktionsratten.

 

Telefonförberedelse Plus

Mobiltelefonförberedelse ”Plus” kunde, gav dels ett fäste för en mobilspecifik hållare samt en yttre antenn. De telefonspecifika hållarna som behövs tillhandahålls av Volkswagen Tillbehör.

 

Terrängfjädring

Chassit består av alla rördelar på ett fordon som är i kontakt med vägbanan. Hit hör hjulen, hjulupphängningar, fjädring, stötdämpare samt styrning och bromsar. Sportchassi med sänkt kaross och specialbalanserade fjädrar, stötdämpare och stabilisatorer för ännu större körglädje i kombination med hög komfort. Terrängfjädring högre fjädring jämfört med normalfjädring för högre markfrigång och med en fjädring, stötdämpare och stabilisatorer som är anpassade för speciella förhållanden.

Terrängväxel

Med Terrängväxel menas en extra reduktionsväxel för växellådor. En sådan reduktionsväxel underlättar körning i terräng och i kraftiga stigningar. Tillsammans med fyrhjulsdrivningen 4MOTION skapar denna funktion bästa förutsättningar för god framkomlighet i svår terräng.

I Touareg kan man elektroniskt koppla in en reduktionsväxel med utväxlingen 2,66:1 för körning i svår terräng. Detta möjliggör maximal drivkraft vid låg hastighet. Detta ger maximal drivkraft vid låg hastighet, och Touareg får då en backtagningsförmåga på upp till 100 % (45° stigning).

 

TGI

TDI är Volkswagens beteckning på dieselfordon med direktinsprutning och turboladdning. Kännetecknande för TDI-motorerna är låg bränsleförbrukning, låga utsläppsnivåer, höga dragkraft (vridmoment) och en mycket hög verkningsgrad. TDI är i många länder ett inarbetat varumärke tillhörande Volkswagen AG.

Användning: Avgasturboaggregatet förser motorn med friskluft och sörjer därmed för bästa möjliga fyllning av cylinder. I avgasturboaggregatet sprutas dieselbränslet in under mycket högt tryck direkt via ett insprutningsmunstycke. Effektiv motorkapsling möjliggör tyst gång, och kombinationen av interna åtgärder i motorn och avgasefterbehandling ger mycket bra emissionsvärden.

 

Tiptronic

För automatväxellådor med fem eller sex växlingssteg och Tiptronic-funktion gäller automatväxellådans alla fördelar och tekniska särdrag.

Tiptronic innebär att den automatiska växellådan även går att växla manuellt, antingen genom att föra ut spaken i en kuliss till höger (Tiptronic-gas). Genom att vicka spaken framåt eller bakåt växlar man upp eller ner. Växlingen sker med hjälp av växlingspaddlar på ratten.

Tiptronic kombinerar bekvämligheten hos en automatväxellåda med körglädjen och sportigheten hos en manuell växellåda. För att garantera säkerheten i samband med omkörningar växlar automatväxellådan automatiskt till en högre växel när varvtalsgränsen har nåtts. Förare som gillar sportig körning kan använda sig av nedväxlingar och motorbromsning före kurvor eller vid körning i uppförs- eller nedförsbackar.

 

Tire Mobility Set

Punkteringssatsen (Tire Mobility Set) används för att täta små stickskador (upp till 4 mm i diameter), speciellt i däckets slitbana, varefter det reparerade däcket pumpas upp igen.

Punkteringssatsen innehåller följande delar:

(1) Ventilborttagare

(2) Klistermärke med hastighetsinformation ”max 80 km/h”

(3) Påfyllningsslang med plugg

(4) Kompressor

(5) Däckpåfyllningsslang

(6) Däcktrycksmätare

(7) Avluftningsskruv

(8) PÅ- och AV-brytare

(9) 12-voltskontakt

(10) Däckpåfyllningsflaska med tätningsmedel

(11) Reservventil

Torkarblad av Aero-typ

Volkswagens aerotorkarblad svarar för oförändrad vindrutetorkarkvalitet även vid höga hastigheter.

Jämfört med vanliga torkarblad arbetar aerotorkarbladet tystare. Dess torkarbladsteknik baseras framförallt på hur sinnrikt luften strömmar runt de strömlinjeformade torkarbladen. Torkararmen kännetecknas av sin speciellt höga styvhet och ger hög anliggningskraft mot rutan utan hjälp av extra komponenter. Oljudet som kunde uppkomma finns inte längre. Även i kraftigt regn kan föraren fortsätta att njuta av en säker och avslappnad körning. Till detta bidrar också den stora ”svepytan”. Eftersom torkarbladens gummi förslits långsammare behöver bladen inte bytas lika ofta och det i sin tur innebär lägre underhållskostnader. Dessutom är aerotorkarbladens grundform designad så att alla de mekaniska och aerodynamiska kraven på torkarnas funktion uppfylls, även vid höga hastigheter. Slutligen är det värt att nämna att torkarna ju har en viss funktion att fylla även om det inte regnar, till exempel för rengörning av framrutan.

Torsendifferential

Torsendifferentialen är en del av fyrhjulsdriften 4MOTION. Kraften mellan fram- och bakaxeln regleras efter behov av en mekaniskt självlåsande mellandifferential.

Trafikradiomeddelanden/Traffic Message Channel (TMC)

Radiokanalen för trafikradiomeddelanden (TDC) ger information om det aktuella trafikläget. Navigationssystemet använder sig av denna information för att beräkna en anpassad rutt (dynamisk vägvisning).

Överföringen av informationen sker på ett enhetligt sätt i Sverige. TMC-systemet tillämpas numera i stora delar av Europa. Överföringen sker digitalt och oberoende av språk som en del av RDS-systemet. Informationen visas på displayen på det språk som användaren har valt för systemet.

 

Trailer Assist

Att backa med släp kan vara tålamodsprövande för den som inte är van, eftersom släpet inte alltid reagerar som man kanske förväntar sig. Det som är avgörande för en perfekt backning är styrvinkeln: ”Trailer Assist”-funktionen finns som tillval till vissa modeller och assisterar föraren vid backning med släp genom att sköta styrningen. Föraren måste dock lägga i backväxeln, trycka på parkeringshjälpknappen och med hjälp av spegeljusteringsreglaget ange åt vilket håll släpet ska backas. Bilen styr nu automatiskt. Föraren måste emellertid fortfarande sköta växlingen, samt gas- och broms.

Trimningsskydd

För att förebygga farliga manipulationer av motorstyrdonet, som syftar till att öka motorns effekt och vridmoment, har man för Golf infört ett så kallat Trimningsskydd. Otillåtna ändringar av de data som programmerats in i systemet spåras, och motorstyrdonet spärras.

TSI

TSI är beteckningen på Volkswagens överladdade bensinmotorer med direktinsprutning. De innovativa TSI-motorerna kombinerar de positiva egenskaperna hos diesel- och bensinmotorer med direktinsprutning för hög prestanda och maximal körglädje. Gemensamt för alla TSI-motorer är låg bränsleförbrukning, hög dragkraft och ett högt vridmoment redan på låga varvtal.

TSI EcoFuel

TGI/TSI EcoFuel står för kombinationen av serietillverkade bilar med naturgasdrift och den innovativa Twincharger-tekniken. De bi- och kvasi-monovalenta TSI EcoFuel-motorerna kan köras på både naturgas och bensin. För att utnyttja fördelarna med naturgas som bränsle maximalt modifieras motorerna genom diverse åtgärder och anpassas optimalt för naturgasdrift.

  • Ett mindre turboaggregat kombineras med kompressorn.
  • Insugningsröret är utrustat med extra munstycken för gasinjektion.
  • Katalysatorn modifieras.
  • Motorstyrningen omarbetas fullständigt för drivning med naturgas och bensin.

Till detta kommer ytterligare komponenter som är nödvändiga för bränsleförsörjningen:

  • en högtrycksregulator.
  • den speciella gasröret för försörjning av insprutningsmunstyckena.
  • liksom fler säkerhetskomponenter.

 

Turboaggregat

Avgasturboaggregatet ökar motorns luftflöde genom att komprimera luften som behövs för förbränningen. På så sätt höjer avgasturboaggregatet inte bara effekten och vridmomentet utan även verkningsgraden jämfört med insugningsmotorer (vid samma slagvolym).

Avgasturboaggregatet består av två hopkopplade statiska turbiner, där den ena drivs av de heta avgaserna från den andra. Den andra turbinen, den så kallade kompressorn, roteras även den via den statiska anslutningen och komprimerar den inströmmande friskluften. Temperaturen hos den komprimerade luften kyls av med en laddluftkylare för att minska volymen för att mer luft och syre ska komma in i förbränningskammaren. Avgasturboaggregatet höjer inte bara motorns effekt utan resulterar främst i en sänkt bränsleförbrukning och lägre utsläpp. 

 

Tvärgående lutning

Som tvärgående lutning betecknas ett fordons lutning i backe.