2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

S.

SCR-katalysator

SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction) omvandlar avgasämnet kväveoxid (NOx) till kväve (N2) och vatten (H2O) utan att det bildas oönskade biprodukter. Omvandlingen sker med hjälp av en syntetiskt framställd, 32,5-procentig vattenhaltig urealösning, t.ex. AdBlue® (ISO 22241-1 / AUS 32), som tillförs via en separat tank. Beroende på bilmodell måste bränslet AdBlue® fyllas på mellan servicetillfällena, antingen av kunden själv eller av en auktoriserad verkstad. Doseringen styrs av avgasmängderna; motorstyrenheten i kombination med en NOx-sensor som är placerad bakom SCR-katalysatorn svarar för att doseringen blir exakt.

Sensorer för tidig upptäckt av kollisioner

I händelse av en olycka aktiverar de smarta sensorerna fasthållningsanordningarna i exakt rätt ögonblick. Krocksensorerna måste känna av en kollision och omvandla denna till motsvarande signaler. Detta måste ske på några få millisekunder. En central komponent i systemet är krockkuddestyrenheten som avgör om krockkuddarna ska lösa ut, och beroende på typen av kollision och krockenergin aktiverar krockkuddarna och bältessträckarna. I styrenheten som är centralt placerad i bilen finns sensorer som i ett tidigt skede förmedlar förloppet och allvarsgraden hos en frontalkrock eller sidokollision. Bilen är också ofta utrustad med extra, externa krocksensorer som ger systemet information om kollisionen.

Krocksensorernas mätprincip använder sig främst av tröghetseffekten. Om ett fordon stoppas upp abrupt genom en kollision, fortsätter alla kroppar eller föremål som inte är ordentligt fastspända i fordonet med den hastighet som fordonet höll vid kollisionsögonblicket.Sensorerna har en struktur som gör det möjligt att mäta accelerationen och vidarebefordra denna till styrenheten i form av användningsbara data.

Många Volkswagen-modeller är utrustade med ultrasnabba trycksensorer i framdörrarna för att detektera sidokollisioner. Vid en sidokollision trycks den yttre dörrplåten in vilket gör att ett övertryck skapas i dörren. Om luftrycksförändringen överstiger ett visst värde skickar sensorn motsvarande signal till krockkuddestyrenheten. Vidare används accelerationssensorer vid C-stolpen för att systemet ska kunna registrera en sidokollision i tid.

 

Serviceintervall

Med Serviceintervall menar man avståndet (i km eller kalendertid) mellan de föreskrivna inspektionerna. Nya och förbättrade motorer i kombination med speciellt utvecklade oljor har skapat förutsättningar för längre serviceintervall för Volkswagens bilar. Föraren blir påmind om när nästa service skall göras. 

Servostyrning

Sidoaccelerationssensor

För att fastställa det faktiska körtillståndet använder sig det elektroniska stabiliseringsprogrammet ESP av en accelerationssensor för mätning av den sidoacceleration som verkar på fordonet. Sidoaccelerationen verkar vinkelrätt på fordonet i förhållande till färdriktningen. Vid kurvtagning kan detta till exempel upplevas som centrifugalkraft i ytterkurvan. Sidoaccelerationssensorn är placerad i ett hus tillsammans med varvtalssensorn (Duosensor).

 

 

Sidokollisionsskydd

På grund av den begränsade deformationszonen på fordonets sidor och de åkandes närhet till den påkörande är det svårt att jämföra omständigheterna vid en sidokollision med det som händer vid en frontalkrock. Till skillnad från fronten och bakpartiet ger karossen på denna del av bilen nästan inga möjligheter att ta upp krockenergi genom materialdeformation. För att säkerhetsburen i händelse av en kollision ska deformeras som tänkt måste detta område göras extra stabilt och de fasthållningssystem som ska gripa in måste aktiveras på några millisekunder.

Volkswagen använder sig av diverse sidokollisionsskydd på fordonets sidor och dessa minskar skaderisken på ett varaktigt sätt.

  • Sidokrockskydd ökar dörrarnas vridstyvhet och fördelar vid en sidokollision de energier som uppstår.
  • Stolparna har en stor överlappning av dörrarna, vilket ökar deformeringsstyvheten. Det gör att de krafter som uppstår vid en kollision kan avledas på ett bättre sätt till undergolvet och takstolparna.
  • Stabila A-, B- och C-stolpar säkerställer att säkerhetsburen är deformationsstyv.
  • Stabila tvärbalkar i golvet säkerställer den nödvändiga integriteten hos säkerhetsburen. Optimalt samordnade sidokrockkuddar och huvudkrockkuddar utgör fasthållningssystemet vid en sidokollision.

 

Sidvindskompensation

Sidvindskompensationen gör att komforten och säkerheten hos Volkswagens servostyrning (EPS) höjs ytterligare. Denna komfortfunktion hjälper föraren vid konstant sidvind eller vid körning på doserade vägar. Om EPS-styrenheten registrerar att föraren hela tiden tvingas motstyra för att bilen ska hålla den önskade styrriktningen, ställs servostyrningen automatiskt in för att kompensera detta. Att föraren inte längre behöver kompensera styrriktningen innebär att han eller hon avlastas, vilket i sin tur ökar komforten.

Skjutbart/tippbart soltak

De fotovoltaiska elementen som är integrerade i soltaket under glaset producerar ström redan vid mycket låg solinstrålning och denna ström används för att driva fläkten. Detta gör att friskluft blåses in i kupén även när tändningen är avstängd. Som ett resultat kan temperaturen i bilen sänkas med upp till 50 procent. Bilbatteriet belastas inte. Denna förkylning gör att klimatanläggningen snabbare kan sänka temperaturen till den önskade nivån med låg elförbrukning och kort användning av fläkten.

Skyhook-dämpning

Ett Skyhook-dämpningssystem har sensorer som registrerar karossens och hjulens acceleration och utjämnar dessa genom att justera stötdämparna. Skyhook-systemet anpassar sig efter körförhållandena och minimerar krängnings- och nigningstendenser. Detta gör att fjädringen sväljer alla potthål och ojämnheter i vägbanan.

Dessa enastående fjädringsegenskaper kan jämföras med en kaross som är upphängd med en fast Skyhook.

 

Släpstabilisering

Den elektroniska släpstabiliseringen är en underfunktion till det elektroniska stabiliseringsprogrammet ESP. Systemet känner av om fordonet har blivit instabilt på grund av att farten inte har anpassats för körning med släp. Släpet stabiliseras genom sänkning av motorns vridmoment och bromsning av individuella hjul.  Släpstabiliseringen bidrar därmed på ett viktigt sätt till att höja säkerheten vid körning med släp.

 

Softtouch-funktion

Softtouch-funktionen är en elektrisk upplåsningsfunktion för bagageluckan. En lätt vickrörelse på handtaget räcker för att låsa upp bagageluckan, så att den kan öppnas bekvämt.

Sport Select-fjädring

”Sport Select”-fjädringen inkluderar en sänkning av karossen med ca 15 mm samt justerbara stötdämpare i två lägen. Med en knapptryckning kan föraren välja mellan de båda chassiinställningarna ”Normal” eller ”Sport”.

Sportfjädring

Chassit består av alla rördelar på ett fordon som är i kontakt med vägbanan. Hit hör hjulen, hjulupphängningar, fjädring, stötdämpare samt styrning och bromsar.

Sportfjädring med sänkt kaross och specialbalanserade fjädrar, stötdämpare och stabilisatorer för ännu större körglädje i kombination med hög komfort.

Terrängfjädring: högre fjädring jämfört med normalfjädring för högre markfrigång och med en fjädring, stötdämpare och stabilisatorer som är anpassade för speciella förhållanden.

Sportstolar

Volkswagens sportstolar ökar säkerheten och imponerar genom sin höga sittkomfort och sitt tilltalande utseende. De breda sidostöden svarar för bra kvarhållning i stolen vid kurvkörning och ger föraren säkrare kontroll av bilen i extrema situationer.

Stabilisator

Stabilisatorn består främst av ett U-format rör med en diameter på 10 till 60 millimeter. Mittendelen av ”U”:et är vridbart och fäst i gummilager som sitter vinkelrätt i förhållande till fordonets längdriktning, och de vinklade ändarna sitter ihop med hjulupphängningen. Det gör att hävstångskrafter som uppträder på den ena sidan kompenseras på motsatt sida.

Stabilisatorerna förbättrar riktningsstabiliteten och därmed fordonets köregenskaper. Samtidigt minskar stabilisatorerna karossens lutning och minskar svängrörelser i sidled. Den förbättrade riktningsstabiliteten gör kurvtagningar ännu säkrare och behagligare.

Startspärr, elektronisk

Startspärren är ett elektroniskt stöldskydd. Startspärren aktiveras i samma ögonblick som tändningsnycken tas ut ur tändningslåset och förhindrar via motorstyrningsenheten att bilen kan startas av någon obehörig. Systemet använder sig av en sändare-mottagarenhet (transponder) i tändningsnyckeln. Vid varje start av bilen genererar denna en ny, unik kod som den skickar till fordonselektroniken. Startspärren inaktiveras bara om nyckeln sänder rätt behörighetskod. Ny krypteringsteknik skyddar systemet mot användning av elektroniskt kopierade bilnycklar.

Tips: Inget system kan garantera ett hundraprocentigt stöldskydd. Det händer dock i enstaka fall att biltjuvar lyckas inaktivera den elektroniska startspärren.

Start-stoppsystem

Start-stoppsystemet stänger automatiskt av motorn när bilen står stilla. Motorn är bara igång när den behöver vara det. Föraren stannar bilen vid ett rödljus. Därefter lägger han eller hon i friläget och tar bort foten från kopplingen. I och med detta stängs motorn omedelbart av. På multifunktionsdisplayen visas meddelandet ”Start stopp”. När trafikljuset slår om till gult trampar föraren ned kopplingen och motorn startar. Meddelandet ”Start stopp” släcks.

 

Stolar med 18-vägs inställning

Med sina många inställningsmöjligheter garanterar stolen en hög sittkomfort och säkerställer att du kommer fram utvilad efter dina långresor. Denna känsla av välbefinnande uppnås genom att varje enskild passagerare kan hitta en perfekt, individuellt anpassad sittställning. Stolen har därför en mängd olika inställningar som gör att den kan anpassas efter olika kroppstyper. Svankstödet som är inbyggt i ryggstödet avlastar ländryggen och förebygger möjliga besvär orsakade av en felaktig hållning, kramper eller befintliga ryggproblem. Den steglösa elektriska manövreringen gör att man kan hitta en optimal sittställning.

Stolar med 10-vägs inställning möjliggör förutom inställning i längsled även anpassning av sitthöjden och -djupet, ryggstödets lutning och inställning av svankstödet.</p>

Stolar med 12-vägs inställning möjliggör förutom inställning i längsled även anpassning av sitthöjden och -djupet, sätets och ryggstödets lutning och inställning av svankstödet.</p>

Stolar med 18-vägs inställning erbjuder komfort på lyxnivå och möjliggör förutom inställning i längsled även anpassning av sitthöjden och -djupet, sätets och ryggstödets lutning, övre ryggstöd och svankstöd, nackstödshöjd och sittdjup.

Stolar med flervägsinställning

Med sina många inställningsmöjligheter garanterar stolen en hög sittkomfort och säkerställer att du kommer fram utvilad efter dina långresor. Denna känsla av välbefinnande uppnås genom att varje enskild passagerare kan hitta en perfekt, individuellt anpassad sittställning. Stolen har därför en mängd olika inställningar som gör att den kan anpassas efter olika kroppstyper. Svankstödet som är inbyggt i ryggstödet avlastar ländryggen och förebygger möjliga besvär orsakade av en felaktig hållning, kramper eller befintliga ryggproblem. Den steglösa elektriska manövreringen gör att man kan hitta en optimal sittställning.

Stolar med 10-vägs inställning möjliggör förutom inställning i längsled även anpassning av sitthöjden och -djupet, ryggstödets lutning och inställning av svankstödet.

Stolar med 12-vägs inställning möjliggör förutom inställning i längsled även anpassning av sitthöjden och -djupet, sätets och ryggstödets lutning och inställning av svankstödet.

Stolar med 18-vägs inställning erbjuder komfort på lyxnivå och möjliggör förutom inställning i längsled även anpassning av sitthöjden och -djupet, sätets och ryggstödets lutning, övre ryggstöd och svankstöd, nackstödshöjd och sittdjup

Stolar, underglidningsskydd

Med underglidningsskydd (Anti Submarining) menas uppåt lutande ramp, placerad i framkant på stolsramen. Denna anordning förhindrar att den som sitter i sätet vid en kollision glider framåt/under säkerhetsbältet. Alla Volkswagenstolar/-säten har stålförstärkta ramper, som minskar skaderisken vid en kollision, genom att de hindrar kroppens underdel från att "dyka" under bältet.

Strålkastarrengöring

I strålkastarrengöringssystemet sprutar en eldriven rotationspump spolarvätskan på strålkastarglaset. Detta förbättrar sikten markant vid regn, snö och uppvirvlande smuts. För Xenon-strålkastare är rengöringssystemet ett lagkrav.

På vissa modeller rengörs strålkastarglasen i två steg från sidan. När spolarmunstycken körs ut löser den första rengöringsomgången upp smutsen. Den andra rengöringsomgången spolar av den upplösta smutsen. På så sätt begränsas ljusfältet obetydligt under rengöringen samtidigt som rengöringen optimeras även vid körning i höga hastigheter.

Stöldskyddssystem

Stöldskyddssystemet med elektronisk startspärr erbjuder ett optimalt skydd mot fordonsstöld. Ljud- och ljussignaler drar till sig förbipasserandes uppmärksamhet och avskräcker tjuven. Om någon obehörig tar sig in i bilen utlöses stöldskyddets larmsignal genom att en dörr- eller huvkontakt bryts, respektive genom ultraljudsrörelsemeddelanden. Ultraljudsystemet märker även om någon försöker ta sig in i fordonet via en sönderslagen ruta.

Den nya generationen stöldskyddssystem inkluderar ett extra signalhorn med egen strömförsörjning samt ett tidsstyrt larm som aktiveras vid obehörigt öppnande av dörren. Stöldskyddssystemet aktiveras när dörrarna har stängts och inaktiveras när bilen låses upp. Beroende på modell är Volkswagens fordon även utrustade med lutningssensorer som en del av stöldskyddssystemet. Sensorerna registrerar lägesförändringar hos fordonet (stöld genom borttransportering av fordonet) och aktiverar larmet. Stöldskyddssystemet varnar därefter genom att aktivera signalhornet i 30 sekunder. Dessutom aktiveras varningsblinkersen som blinkar kontinuerligt.

Stöldskyddssystemet ”Plus” har dessutom övervakning av kupén och ett bortbogseringsskydd som förhindrar stöld genom bogsering.

Stöldskyddssystem "Plus"

Stöldskyddssystemet med elektronisk startspärr erbjuder ett optimalt skydd mot fordonsstöld. Ljud- och ljussignaler drar till sig förbipasserandes uppmärksamhet och avskräcker tjuven. Om någon obehörig tar sig in i bilen utlöses stöldskyddets larmsignal genom att en dörr- eller huvkontakt bryts, respektive genom ultraljudsrörelsemeddelanden. Ultraljudsystemet märker även om någon försöker ta sig in i fordonet via en sönderslagen ruta.

Den nya generationen stöldskyddssystem inkluderar ett extra signalhorn med egen strömförsörjning samt ett tidsstyrt larm som aktiveras vid obehörigt öppnande av dörren. Stöldskyddssystemet aktiveras när dörrarna har stängts och inaktiveras när bilen låses upp. Beroende på modell är Volkswagens fordon även utrustade med lutningssensorer som en del av stöldskyddssystemet. Sensorerna registrerar lägesförändringar hos fordonet (stöld genom borttransportering av fordonet) och aktiverar larmet. Stöldskyddssystemet varnar därefter genom att aktivera signalhornet i 30 sekunder. Dessutom aktiveras varningsblinkersen som blinkar kontinuerligt.

Stöldskyddssystemet ”Plus” har dessutom övervakning av kupén och ett bortbogseringsskydd som förhindrar stöld genom bogsering.

 

Störtbågssystem

Nya Beetle Cabriolet är utrustad med ett aktivt voltningsskyddsystem bakom baksätets nackstöd. Om bilen skulle volta ger detta system ett extra skydd för de åkande.

Voltningsskyddet består av två separata kassetter, fästa bakom bakstolarna med sex infästningspunkter för vardera mellan den dubbla bagagerumsväggens främre och bakre delar. Tack vare bågarnas stabila metallprofiler och de genomgående skruvförbanden kan störtbågesystemet skydda mot betydligt högre krafter än andra system.

Om systemets krocksensorer känner av att det finns en risk att bilen voltar eller kolliderar (frontalkrock, påkörning bakifrån eller en sidokollision) aktiveras skyddssystemet via krockkuddestyrenheten.

Ett frigöringssystem trycker då ut störtbågarna maximalt 265 millimeter inom loppet av 0,25 sekunder. Profilerna låses i sina ändlägen och skyddar då tillsammans med den extremt stabila vindruteramen alla fyra sittplatserna. Om suffletten är uppfälld trycker en fjädermekanism i systemet upp störtbågarna mot sufflettens innertak. Om bilen inte välter/voltar kan bågarna tryckas tillbaka ned i kassetterna igen för hand. På så sätt undviker man de reparationskostnader som annars skulle uppstå.

Submarining

Med "Submarining" menar man det fall då kroppen vid en kollision pressas så djupt ned i sittdynan att man glider ut ur säkerhesbältet nedåt. Alla stolar i Volkswagens bilar har därför en så kallad "Anti-submarining", som motverkar denna risk och därmed också minskar risken för skador i samband med en kollision.

SunFuel®

Volkswagen AG:s varumärke för rena biobränslen och syntetiskt framställda bränslen med följande definition:

• Uppfyllande av EU:s hållbarhetskriterier och en CO2-reduktion ≥ 60 %

• Bränslekvalitet som är kompatibel med befintlig eller framtida driftteknik

SunGas®

SunGas® framställs av förnybara råvaror och motsvarar högkvalitativ naturgas. Detta högeffektiva bränsle imponerar med sina utmärkta miljö- och användarvänliga egenskaper. Bränslet är i det närmaste CO2-neutralt och har en mycket ren förbränning. SunGas® kan tankas direkt på tankstationer för biogas eller göras tillgängligt för alla fordon som drivs med naturgas via naturgasnätet.

Supercharger

Termen ”supercharger” betecknar en höjning av motorns laddtryck med hjälp av en mekaniskt driven kompressor. Kompressorn höjer densiteten hos insugningsluften och drivs med en kilrem. Som ett resultat av det högre trycket ökar laddningsnivån i varje cylinder, vilket gör att mer luft finns att tillgå i förbränningsprocessen. Till skillnad mot ett turboaggregat svarar den mekaniska superchargern omedelbart redan från låga varvtal. Ingen fördröjning, den så kallade turbofördröjningen, uppstår.

 

Svankstöd

Svankstödet gör att en optimal sittställning kan upprätthållas. Framför allt i samband med långresor kan muskulaturen falla ihop på grund av utmattning. Svankstödet motverkar detta genom att det avlastar ryggraden och förebygger således möjliga besvär som uppkommer på grund av felaktig hållning, kramper eller befintliga ryggproblem.

SynFuel

SynFuel är ett syntetiskt dieselbränsle (tillverkardesignat bränsle) av naturgas och har redan testats med framgång i ett gemensamt bilparksförsök mellan Shell och Volkswagen. SynFuel är fritt från svavel och aromater och har därför en stor potential för låga utsläpp av skadliga ämnen. Körförsök visade att halten av skadliga ämnen i avgaserna var upp till 50 procent lägre jämfört med konventionella dieselbränslen. SynFuel är kristallklart, färglöst som vatten och fritt från svavel. Det kan användas i vanliga dieselmotorer eller blandas med vanlig diesel.

Säkerhetsbur

Kupén är det utrymme i fordonet där de åkande befinner sig. Denna utgör en vridstyv säkerhetsbur. I motsats till karossens deformationszoner är säkerhetsburen svår att deformera och utgör därmed, upp till en viss kraft i kollisionen, en överlevnadszon för passagerarna i händelse av en olycka. Säkerhetsburens beteende optimeras genom bland annat krocktester.

Säkerhetsbälte

Det viktigaste skyddet av de åkande är trepunktsbältet. Det har till uppgift att spänna fast de åkande i händelse av en olycka för att se till att de bromsas upp tillsammans med säkerhetsburen så jämnt som möjligt och inte utsätts för höga, okontrollerade krafter.

Den automatiska upprullningsmekanismen gör att säkerhetsbältet ligger an så lätt som det är möjligt och erbjuder även högsta möjliga komfort för olika kroppstyper och vid olika sittställningar.

Bältessträckare kompenserar för slacket hos säkerhetsbältet genom att spänna säkerhetsbältet hårt vid en kollision så att detta ligger an tätt mot kroppen.  Bälteskraftbegränsaren minskar den maximala bälteskraften och minskar därmed risken för att de åkande drabbas av skador på överkroppen. Speciellt framsätespassagerarna drar nytta av denna funktion genom samverkan med bältessträckarna och krockkuddarna.

Säkerhetsrattstång

Säkerhetsrattstången är konstruerad med komponenter som vid en kollision kan tryckas ihop som ett teleskop, vilket gör att rattstången inte tränger in i kupén. Teleskopstag och ytterligare länkar gör vid en kollision att rattstångens rörelser till stor del isoleras från deformationen av torpedväggen. På detta sätt minskas risken för att föraren ska skadas. Vid kollisioner där krockenergierna inte överstiger en viss nivå behåller därmed rattstången och krockkudden en fördefinierad position framför föraren. En inbyggd förflyttningsmekanism med dämpningsfunktion minskar belastningarna på bröstet och huvudet så långt det är tekniskt möjligt.