2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

R.

Radio Data System (RDS)

RDS står för Radio Data System och är en tjänst som radiostationerna tillhandahåller. Förutom den hörbara sändningen skickar sändaren information i form av krypterade digitala signaler som kan avkodas av RDS-kompatibla radioapparater. Detta möjliggör förmedling av extratjänster såsom sändarnamn (PSN), radiotext (RT) eller märkning av trafikprogram (TP) respektive trafikstörningar (t.ex. bilköer, olyckor, avspärrningar via TMC). Överföringen av alternativa frekvenser (AF) i RDS gör att RDS-kompatibla radioapparater kan ta emot frekvensen med den bästa mottagningen för den sändning som man lyssnar på för tillfället. Om signalen försvagas byter därför radion automatiskt till en bättre sändningsfrekvens för samma station.

Traffic Announcement (TA) sänder trafikmeddelanden på en förinställd volym och trafiksändningen bryter eventuella andra ljudkällor som spelas (CD, SD eller andra medier) och trafikmeddelandet hörs även om radion skulle vara inställd på ljudlös. Inom sändningskedjan kopplas det dessutom automatiskt om från sändare till inte sänder trafikmeddelanden till motsvarande trafiksignalsändare (EON, Enhanced Other Network).

Korrektheten hos RDS-informationen är radiostationsoperatörens ansvar. I Europa används RDS redan med nationell täckning. Men även i andra världsregioner (t.ex.: Nordamerika, Kina) spelar RDS just i samband med sändarnamn (PSN) och trafikinformation (TMC) en allt viktigare roll.

Radio-navigationssystem

Radio-navigationssystemet kombinerar navigation med multimediaunderhållning.

Rampvinkel

Rampvinkeln är den vinkel upp till vilken fordonet kan köra över en ramp i låg hastighet utan att underredet fastnar på rampkanten.

Rear Seat Entertainment (RSE)

Baksätesunderhållningssystemet Volkswagen Exclusive erbjuder baksätespassagerarna multimediaunderhållning på högsta nivå. Huvudkomponenterna är en TFT-plattskärm i takhimmeln eller två bildskärmar integrerade i nackstöden till framstolarna, en DVD-spelare och en extra manöverenhet i mittkonsolen för baksätet. I denna finns det även hörlursuttag som kan användas om man inte vill störa de andra i bilen, samt en extra video- och ljudingång. Via denna kan exempelvis en extern källa, till exempel en spelkonsol anslutas.

DVD-ljudet återges antingen via hörlurar eller via radioanläggningens högtalare. För att föraren och de andra i bilen ska kunna lyssna på radion samtidigt som en DVD spelas upp går det även att använda Rear Seat Entertainment-enheten och radion oberoende av varandra.

Rear View

Backkameran ”Rear View” assisterar föraren vid backningsmanövrer. Kamerabilden i radio- eller radio-navigationssystemets display visar området bakom fordonet.

”Rear View” assisterar vid fickparkering genom att körfälten läggs över kamerabilden. Dessa visar i vilken riktning fordonet är på väg med det aktuella rattutslaget, eller när styrriktningen måste korrigeras.

På så sätt kan fordonet på ett säkert sätt köras nära intill alla typer av hinder – vare sig det rör sig om en stötfångare eller en kantsten. Backkameran gör även backning för att koppla på ett släp till en enkel match.

Recirkulationsläge, automatiskt

Luftkvalitetssensorn är hos Volkswagen en del av den automatiska klimatanläggningen ”Climatronic”. Sensorn har till uppgift att identifiera föroreningar i utomhusluften som förekommer i form av oxiderbara eller reducerbara gaser. Oxiderbara gaser är till exempel kolmonoxid (CO), kolväten (ångor av benzol eller bensin) eller ofullständigt förbrända komponenter i bränslen. Reducerbara gaser är kväveoxider (NOx).

Vid dålig luft, till exempel i bilköer eller vid körning i tunnlar, aktiverar styrningen Climatronics recirkulationsfunktion och undviker på så sätt att förorenad luft kommer in i kupén och försämrar luftkvaliteten.

Reduktionsväxel

Med Terrängväxel menas en extra reduktionsväxel för växellådor. En sådan reduktionsväxel underlättar körning i terräng och i kraftiga stigningar. Tillsammans med fyrhjulsdrivningen 4XMOTION skapar denna funktion bästa förutsättningar för god framkomlighet i svår terräng.

I Touareg kan man elektroniskt koppla in en reduktionsväxel med utväxlingen 2,66:1 för körning i svår terräng. Detta möjliggör maximal drivkraft vid låg hastighet. Detta ger maximal drivkraft vid låg hastighet, och Touareg får då en backtagningsförmåga på upp till 100 % (45° stigning).

Regnsensor

Volkswagens regnsensor anpassar automatiskt torkarbladens hastighet efter regnets intensitet.

Sensorn i innerbackspegeln består av flera infraröda lysdioder och en centralt placerad fotodiod. Ljuset som lysdioderna sänder ut skickar reflekteras från vindrutan till ljussensorn. Ju fler vattendroppar det finns på vindrutan, desto mindre ljus fångar sensorn upp. Denna information vidarebefordras till styrelektroniken som anpassar vindrutetorkarnas torkfrekvens. Sensorernas känslighet kan dessutom ställas in individuellt via en väljare. Regnsensorn har en konstruktion som gör att vare sig mindre skador, smuts eller slitage på vindrutan påverkar funktionen.

Fördelar med regnsensorn är komfort och säkerhet. Föraren kan helt och hållet koncentrera sig på trafiken utan att behöva reglera torkfrekvensen.  Detta höjer säkerheten särskilt vid plötslig försämring av sikten, t.ex. vid omkörning av en lastbil när det finns mycket vatten på vägen.

Rekuperation

Energiåtervinningsfunktionen hjälper till att utnyttja den energi som ändå används under körningen. När bilen rullar eller bromsas – dvs. varje gång som föraren släpper upp bromspedalen eller bromsar – höjs generatorns spänning och denna används för att ladda bilbatteriet.

Tack vare denna generatorstyrning och genom att batteriet alltid har en optimal laddningsnivå kan växelströmsgeneratorns spänning sänkas – t.ex. vid accelerationer eller vid körning med en jämn hastighet. Det går till och med att koppla från generatorn helt och hållet. Detta avlastar motorn och sänker därmed förbrukningen. För att kunna utnyttja energiåtervinningsfunktionen krävs en speciell mjukvara för energistyrningen samt en modifierad programvara för motorstyrningsenheten.

Reparationsvänlighet

Reparationsvänlighet är ett viktigt kriterium som Volkswagen optimerar redan på konstruktionsstadiet. Avgörande för denna egenskap är hur många och vilka komponenter som skadas vid en viss typ av kollision, hur snabbt skadorna kan repareras och hur höga materialkostnaderna blir.

Reparationsvänligheten har stor betydelse för en bils underhållskostnader på två sätt: För det första eftersom den tar hänsyn till både reservdelspriser och arbetskostnader, och för det andra därför att den används för beräkningen av försäkringspremierna för bilen.

RME-resp. Biodiesel (Raps-Metyl-Ester)

Biodiesel utvinns ur förnyelsebara resurser, ofta ur Raps, vilket är orsaken till att den ofta kallas RME (Raps-Metyl-Ester). I ekologiskt avseende är Biodiesel ett lämpligt bränsle, eftersom det ingår i den slutna CO2-cykel, som innebär att plantorna absorberar lika mycket CO2 medan de växer, som sedan bildas när bränslet förbränns.

Det finns en fastställd standard för FAME (RME) som heter EN 14214. Den FAME som blandas in i diesel måste uppfylla denna standard. Men eftersom Biodiesel har en annan sammansättning än det vanliga dieselbränslet kan det inte utan vidare användas som en direkt ersättning för dieselbränsle. Volkswagen godkänner därför inte användning av ren Biodiesel i Volkswagens bilar. Sedan 1 maj 2011 är det tillåtet enligt drivmedelslagen SFS 2011:319 att blanda i upp till 7% FAME. I EN 590:2009 (den nu gällande standarden) är det tillåtet med upp till 7% låginblandning av FAME vilket också Volkswagen godkänner.

Mer information om att köra bilar med inblandning Biodiesel finns i instruktionsboken.

Rotationsvinkelgivare

Navigationssystemets rotationsvinkelgivare detekterar ändringar i fordonets färdriktning åt höger eller vänster. I kombination med informationen från hjulvarvtalssensorerna och den körda sträckan beräknar navigationsstyrenheten resvägen och vändradien. Dessa data är viktiga för den så kallade döda räkningen. Den döda räkningen höjer positionsbestämningens noggrannhet och gör att sträckan kan beräknas även när GPS-signalen inte kan tas emot, exempelvis vid körning i en vägtunnel.