2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

M.

Massagefunktion (säten)

Säten med luftkonditionering och massagefunktion ger extra lyxig komfort, avslappning och andra fördelar ur hälsosynpunkt.

Luftkonditionering: Luftkonditioneringen, som antingen värmer eller kyler sätets sittyta och ryggstöd, bidrar till ett högt välbefinnande och förhindrar anspänning. Sätesuppvärmningen gör att föraren kan avstå från tjocka vinterkläder som begränsar rörelseförmågan. Det gör att säkerhetsbältet ligger an bättre och därmed ger ett bättre skydd. Det medför samtidigt att säkerhetssystemen fungerar bättre.

Massagefunktion: Massagefunktionen avlastar ryggraden och förbättrar passagerarnas fysiska hälsa. När man startat funktionen, genom att trycka på en knapp för detta, utför svankstödet masserande rörelser under tio minuter. Fördelen med detta mekaniska system jämfört med pneumatiska lösningar ligger i de effektiva rörelserna för ryggraden, vilket gör att ryggmuskulaturen slappnar av på ett naturligt sätt.

McPherson-fjäderben

Med McPherson-fjäderben avses en särskild typ av individuell hjulupphängning som används på en bils framaxel. McPherson-fjäderbenet förbinder hjulupphängningen med karossen. Fjäderbenet har följande funktioner: stötdämpning, begränsning av fjädringsvägen (drag och komprimering), vibrationsdämpning, att hålla hjulupphängningens infästning till karossen samt överföring av styrrörelser. Genom att använda lättare material med högre hållfasthet minskas den ofjädrade massan, vilket resulterar i förbättrade köregenskaper och ökad komfort. Fördelarna med detta system är dels den plats- och viktbesparande konstruktionen, dels den långa fjädringsvägen.

McPherson-hjulupphängning

Med denna typ av hjulupphängning styrs hjulens rörelser av en länkarm under hjulcentrum (oftast triangelformad), ett fjäderben och ett styrstag. Länkarmens infästning till hjälpramen har två gummi-/metallager på varje infästningsställe. Genom en funktionell updelning i längs- (i främre lagringen) och tvärkrafter (bakre lagringen) har man lyckats skapa ett optimum av reaktions-snabbhet, körsäkerhet och komfort.

Vid praktisk körning utmärker sig denna typ av hjulupphängning genom den höga körkomforten och –säkerheten. McPherson-upphängningens fördelar är framför allt: Små ofjädrade massor, en stor stödbas, låga krafter och litet utrymmesbehov. Konstruktionen, som uppkallats efter dess uppfinnare, har under årens lopp vidareutvecklats kontinuerligt och är idag normal standad i många bilar upp till och med mellanklassen.

MEDIA-IN

Multimediakontakten MEDIA-IN (bilden nedan) är ett gränssnitt för MP3-spelare med USB-certifiering, fjärde generationens Apple iPod-enheter och externa dataminnen. Gränssnittet gör det möjligt att spela upp ljudfiler direkt från mobila dataminnen via bilens Infotainmentsystem.

Betjäningen sker via radion eller navigationssystemet. På navigationsenheten visas mappen, spellistor och spårnamn och dessa kan väljas med hjälp av pekskärmen.

MEDIA-IN kan endast beställas i kombination med Radio- och Radio-navigationssystemen ”RCD 310”, ”RCD 510”, ”RNS 310” och ”RNS 510”.

Miljöskydd

Miljöskyddet runt bilen omfattar alla åtgärder för att skydda och bevara den naturliga grunden för våra liv. Proaktivt miljöskydd förhindrar att det uppstår negativ påverkan såsom buller och emissioner genom avancerad planering och nya tekniker (vattenlösliga lacker, avancerad motorstyrning, ekonomiska körsätt). Korrigerande miljöskydd undviker de negativa effekterna av befintliga förhållanden (t.ex. avloppsrening, katalysator, ljudisolering). Inom bilindustrin börjar miljöskyddet när nya fordon och produktionsanläggningar planeras och byggs, och fortsätter fram till upparbetning och återvinning av tidigare installerade och använda material. Föraren kan också bidra i användningsfasen genom att köra på ett ekonomiskt sätt.

Minnesfunktion

Stolar med minnesfunktion gör att man kan spara enskilda stolsinställningar för olika personer och att dessa sedan kan hämtas med en knapptryckning. Förarstolens och ytterbackspeglarnas inställningar kan tilldelas en bilnyckel.

Mirror Link

MirrorLink integrerar användarens smartphone med bilen. Om denna har anslutits med kabel till bilens Infotainmentsystem kan MirrorLink-kompatibla appar styras via Infotainmentsystemets display. Mirrorlink fungerar endast med ett begränsat antal telefonmodeller.

Mittdifferential

För att kompensera för de olika kurvhastigheterna mellan fram- och bakaxlarna till följd av de olika kurvradierna eller de olika hastigheter som uppstår vid terrängkörning är fyrhjulsdrivningen (4MOTION, 4XMOTION) utrustad med en fördelningsväxellåda med differentialfunktion. Differentialen förhindrar att det uppstår distorsion i drivlinan och den fördelar drivkraften. Det gör att mer kraft distribueras till de däck som har bäst väggrepp.

Mittdifferentialen med lamellkoppling ansvarar för denna funktion på 4XMOTION-fyrhjulsdriften.

På grund av varierande krav används olika konstruktioner för 4MOTION:

Haldexkoppling resp.
Torsendifferential

Mobiltelefonförberedelse Premium

Mobiltelefonförberedelsen ”Premium” uppfyller även de högsta kraven på komfort. Tack vare ”Bluetooth rSAP”-uppkopplingen – förutsätter att mobilen har stöd för denna teknik – kan systemet direkt och trådlöst kopplas upp mot SIM-kortet i mobilen. Mobiltelefonförberedelsen ”Premium” är även utrustat med ett SIM-kortfack för trådlös anslutning av mobiltelefoner som inte är ”Bluetooth rSAP”-kompatibla. För att garantera bästa möjliga mottagning ansluts mobilen via bilens egen GSM-modul med UMTS direkt till den externa antennen. Till de viktigaste egenskaperna hos mobiltelefonförberedelsen Premium hör även de integrerade WLAN-funktionerna. Det gör till exempel att WLAN-hotspoten kan användas för uppkoppling av upp till sju terminaler mot Internet.

Motorsläpmomentreglering (MSR)

Motorsläpmomentregleringen, MSR, förhindrar att drivhjulen låser sig vid gassläpp till följd av för hög motorbromsverkan på hala vägbanor. Detta händer till exempel när föraren plötsligt tar foten från gaspedalen eller snabbt växlar ner. Vid motorbromsning kan drivhjulen tendera att sladda. Hjulen förlorar tillfälligt kontakten med underlaget och köregenskaperna blir instabila. MSR-funktionen upprätthåller i situationer som dessa körstabiliteten och förbättrar på så sätt säkerheten.

MSR-styrenheten får den nödvändiga informationen från hjulvarvtalssensorerna och från motorstyrenheten respektive växellådans styrenhet via databussen. Om styrenheten registrerar att drivhjulen spinner, skickar MSR-enheten en signal via databussen till motorstyrenheten. Motorvarvtalet höjs något tills drivhjulen återigen roterar med en hastighet som motsvarar fordonets körhastighet. Därigenom bibehålls styrförmågan och körstabiliteten. Motorsläpmomentregleringen arbetar över bilens hela hastighetsområde.

Motorstyrenhet

Den elektroniska motorstyrningens främsta uppgift är att samordna alla parametrar – med ständig processreglering – för att säkerställa lägsta möjliga bränsleförbrukning och utsläppsnivåer.

Regleringen av den elektroniska motorstyrningen sker genom att hänsyn tas till motorvarvtal, motortemperatur, bränsletyp (förmedlat via en knackningssensor och gaspedalens position. I styrenheten bearbetas all inkommande information och därefter fastställs styrsignalerna för de olika modulerna. För att kunna bearbeta de stora datamängderna krävs därför 16- eller 32-bitars processorer.

Beroende på motortyp styrs till exempel tändningstidpunkt, insprutningsmängd, insprutningstid, avgasåterföring, gasspjällsläge, det variabla insugningsrörets läge, variabel turbogeometri (på avgasturboaggregat) och kamaxelinställning. Vid avvikelser från normal drift lagras informationen i felminnet så att en felsökning kan göras vid nästa service.

Motorstyrning

Den elektroniska motorstyrningens främsta uppgift är att samordna alla parametrar – med ständig processreglering – för att säkerställa lägsta möjliga bränsleförbrukning och utsläppsnivåer.

Regleringen av den elektroniska motorstyrningen sker genom att hänsyn tas till motorvarvtal, motortemperatur, bränsletyp (förmedlat via en knackningssensor och gaspedalens position. I styrenheten bearbetas all inkommande information och därefter fastställs styrsignalerna för de olika modulerna. För att kunna bearbeta de stora datamängderna krävs därför 16- eller 32-bitars processorer.

Beroende på motortyp styrs till exempel tändningstidpunkt, insprutningsmängd, insprutningstid, avgasåterföring, gasspjällsläge, det variabla insugningsrörets läge, variabel turbogeometri (på avgasturboaggregat) och kamaxelinställning. Vid avvikelser från normal drift lagras informationen i felminnet så att en felsökning kan göras vid nästa service.

Motorstyrningsassistans

MP3

MP3 används som beteckning för komprimerade digitala ljudfiler. MP3-formatet är en allmänt använd standard för komprimering av digitala ljudfiler. Trots att ljudkvaliteten är ungefär densamma tar MP3-filer endast cirka en tiondel av lagringsutrymmet för en ljud-CD. ”MP3” står för MPEG 1 Audio Layer 3. MPEG är en metod för komprimering av digitala bild- och ljuddata som har utvecklats av ”Motion Picture Experts Group”.

För att kunna spela upp MP3-data krävs det att man har tillgång till en MP3-kompatibel uppspelningsenhet. Volkswagens radio- och radionavigationsanläggningar kan läsa och spela upp MP3-filer som har sparats på data-CD-skivor.

Multimediakontakten MEDIA-IN kan användas för att ansluta USB-minnen och det går även att spela upp MP3-ljudfiler som har sparats på minnet. Detsamma gäller för iPod-förberedelsen.

MPI

Blandningen prepareras vanligtvis i insugningsröret, direkt före insprutningsventilen. Vid MultiPoint Injection (MPI) är en insprutningsventil per cylinder ansvarig för att dosera bränslet.  

MultiFuel

MultiFuel är produktmärket för Volkswagen-fordon som även kan köras på etanol (E85), och finns redan tillgängliga i vissa länder (t.ex. Sverige). MultiFuel tillhör de miljövänliga, effektiva produkter som Volkswagen har samlat under det övergripande varumärket BlueMotionTechnologies.

Multifunktionsdisplay (MFA)

Den kompakta multifunktionsdisplayens placering direkt i förarens synfält ökar komforten och säkerheten. Föraren behöver bara kasta en snabb blick på instrumenten för att se den viktigaste informationen och kan på så sätt koncentrera sig på trafiken.

Multikollisionsbroms

Runt en fjärdedel av alla olyckor med personskador är följdkollisioner eller även så kallade multikollisioner. Volkswagens multikollisionsbroms kan hjälpa till att undvika följdkollisioner eller mildra effekterna av dessa.

Efter en kollision och inom ramarna för systemets gränser påbörjar multikollisionsbromsen automatiskt en inbromsning, till och med innan föraren hinner reagera. Därigenom kan olyckans svårighetsgrad reduceras och i idealfallet följdkollisioner undvikas helt.

Föraren kan när som helst ta över kontrollen över fordonet.

Multilänkarmsbakaxel

Bakaxeln med flera länkarmar eller, med ett annat namn, multilänkarmsbakaxeln är en ny typ av bakaxelkonstruktion. En bakaxel av denna typ har tre tvärställda och en längdställd länkarm per hjul (4-länkarmsprincipen), som tar upp de olika krafterna. Det gör att rörelserna i längd- respektive tvärled kan styras och stämmas av i det närmast oberoende av varandra, så att största möjliga stabilitet och komfort skapas. Med endast små modifieringar kan bakaxeln med flera länkarmar utformas för användning i både framhjulsdrivna och fyrhjulsdrivna bilar.

Multimediakontakt AUX-IN

Med multimediauttaget AUX-IN kan en extern ljudkälla anslutas till radio- och radio-navigationsanläggningen. Betjäningen sker via den anslutna enheten medan volymen regleras via radio- eller radio-navigationssystemet.

Multimediakontakt MEDIA-IN

Multimediakontakten MEDIA-IN är ett gränssnitt för MP3-spelare med USB-certifiering, fjärde generationens Apple iPod-enheter och externa dataminnen. Gränssnittet gör det möjligt att spela upp ljudfiler direkt från mobila dataminnen via bilens infotainmentsystem.

Betjäningen sker via radion eller navigationssystemet. På navigationsenheten visas mappen, spellistor och spårnamn och dessa kan väljas med hjälp av pekskärmen.

MEDIA-IN kan endast beställas i kombination med Radio- och Radio-navigationssystemen ”RCD 310”, ”RCD 510”, ”RNS 310” och ”RNS 510”.

Multi-Point-Injection (MPI)

Blandningen prepareras vanligtvis i insugningsröret, direkt före insprutningsventilen. Vid MultiPoint Injection (MPI) är en insprutningsventil per cylinder ansvarig för att dosera bränslet.  

Multi-Purpose-bakruteantenn

Multi-Purpose-bakruteantennen för sedaner inkluderar fordonsantennerna för fjärrstyrning av centrallåset, kupévärmaren (tillval), mobil- och navigationssystem samt antennerna för mottagning av radio- och TV-sändningar. De olika antennerna, som möjliggör en optimal mottagnings- och sändningskvalitet, är integrerade i eller på bakrutan.

Mottagningen av radio- och tv-program sker med hjälp av speciella antenntrådar som är tryckta på bakrutan.

Som tillval kan den övre delen av bakrutan även förses med antenner för mottagning av signalen från fjärrnyckeln för centrallåset eller kupévärmaren.
För användningen av navigationssystem och mobiltelefoner har Volkswagen utvecklat nya antenner som är dolda under det svarta trycket i rutans kant.

Det gör att antennerna, som inte är synliga utifrån, är maximalt skyddade mot skador samt att antennerna inte stör helhetsintrycket av bilens siluett.