2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

L.

Laddluftskylning

Laddluftskylningen minskar värmebelastningen på motorn. Vid avgasturboladdning stiger temperaturen i turboaggregatet genom komprimering av insugningsluften. Då den uppvärmda luften har en större volym än kall luft fylls följaktligen cylindern med mindre luft, eftersom det motsvarar laddtrycket, vilket på bensinmotorer leder till en ökad knackningstendens. Därför kyls den komprimerade luften genom motorns kylvatten eller utomhusluften. Kylningen av laddluften gör även att NOx-utsläppen och bränsleförbrukningen sänks.

Lamdasond

Lambda anger luft-bränsleförhållandet i förbränningsmotorn (stökiometriskt förhållande). Kemiskt är det optimala förhållandet Lambda=1, om blandningsförhållandet är 14,7 kg luft på 1 kg bränsle (för bensin).

I egenskap av sensor kan Lambdasensorn mäta detta förhållande. Lambda-sonden ser till att katalysatorn fungerar som den ska.

Sonden är placerad i avgasledningen, framför katalysatorn, och mäter via restsyrehalten avgasernas sammansättning. Utifrån detta värde reglerar motorstyrningen blandningskompositionen för insprutningssystemet.

Lane Assist

Inom systemgränserna hjälper körfältsassistenten Lane Assist till att förhindra olyckor orsakade av att fordonet oavsiktligt korsar körfältsmarkeringarna och in i nästa körfält, och systemet utgör en viktig förbättring av säkerheten på motorvägar och motortrafikleder. Om det finns indikationer på att fordonet är på väg att lämna körfältet oavsiktligt, varnar Lane Assist optiskt och genom en signal i ratten (Touareg).

Beroende på fordonet styr Lane Assist också kontinuerligt och försiktigt bilen tillbaka in i körfältet (Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran, Tiguan, Sharan, Passat, Passat Variant och Volkswagen CC). Om kraften som används för att styra bilen rätt inte är tillräcklig för att hålla kvar fordonet i körfältet, varnas föraren även genom vibrationer i ratten. Om systemet registrerar att föraren under en längre tid inte har gjort några aktiva riktningskorrigeringar med ratten, ges en visuell och akustisk varning i instrumentgruppen där föraren uppmanas att ta över, varefter systemet stängs av. Från hastigheter på 65 km/h eller högre detekterar systemet vägmarkeringarna med hjälp av en kamera i området kring innerbackspegeln. Detta gäller såväl heldragna linjer och streckade linjer (t.ex. mittlinjen). Lane Assist detekterar körfältet även om det bara finns en markering. Detekteringen fungerar även i mörker och dimma. Systemet fungerar emellertid inte om det saknas vägmarkeringar. Körfältsassistenten reagerar inte heller om blinkersen slås på innan bilen korsar körfältsmarkeringen. Föraren kan när som helst ta över kontrollen från ”Lane Assist” genom att tillämpa minsta möjliga kraft, och denne friskrivs inte från sitt ansvar att fatta medvetna beslut under körningen

Larmsystem

Stöldskyddssystemet med elektronisk startspärr erbjuder ett optimalt skydd mot fordonsstöld. Ljud- och ljussignaler drar till sig förbipasserandes uppmärksamhet och avskräcker tjuven. Om någon obehörig tar sig in i bilen utlöses stöldskyddets larmsignal genom att en dörr- eller huvkontakt bryts, respektive genom ultraljudsrörelsemeddelanden. Ultraljudsystemet märker även om någon försöker ta sig in i fordonet via en sönderslagen ruta.

Den nya generationen stöldskyddssystem inkluderar ett extra signalhorn med egen strömförsörjning samt ett tidsstyrt larm som aktiveras vid obehörigt öppnande av dörren. Stöldskyddssystemet aktiveras när dörrarna har stängts och inaktiveras när bilen låses upp. Beroende på modell är Volkswagens fordon även utrustade med lutningssensorer som en del av stöldskyddssystemet. Sensorerna registrerar lägesförändringar hos fordonet (stöld genom borttransportering av fordonet) och aktiverar larmet. Stöldskyddssystemet varnar därefter genom att aktivera signalhornet i 30 sekunder. Dessutom aktiveras varningsblinkersen som blinkar kontinuerligt.

Stöldskyddssystemet ”Plus” har dessutom övervakning av kupén och ett bortbogseringsskydd som förhindrar stöld genom bogsering.

Lasersvetsning

Lasersvetsning blir allt viktigare vid tillverkningen av bilar. Laserns förmåga att koncentrera ljusenergi i ultratunna strålar som till och med kan svetsa metaller öppnar upp för nya möjligheter vad gäller karosskvalitet och -stabilitet, eftersom de resulterande svetsfogarna är extremt smala och precisa.

Det kraftigt förstärkta och koncentrerade ljuset vid lasersvetsning alstrar vid en brännpunkt med en diameter på ca 0,5 till 1 millimeter mycket höga temperaturer, som smälter materialet. Det smala arbetsområdet gör att lasersvetsningstekniken lämpar sig särskilt väl för stumsvetsning av plåt. Fördelarna är svetsfogarnas höga hållfasthet och nya möjligheter när det gäller konstruktionen.

Leaving home-funktion

Halvljuset, den nedåtriktade belysningen i ytterbackspeglarna, bakljusen och nummerskyltsbelysningen med en viss fördröjning (coming home), respektive tänds när föraren låser upp bildörren med fjärrnyckeln (leaving home). På detta sätt kan bilens ytterbelysning användas till att lysa upp vägen från och till bilen.

LED-teknik

LED-lampan (Light Emitting Diode) är en ljusemitterande halvledare som kännetecknas av en väsentligt längre livslängd och lägre strömförbrukning jämfört med konventionella glödlampor.

Fördelarna med LED-tekniken jämfört med traditionella glödlampor är den lägre elförbrukningen, kortare svarstider, mindre utrymmeskrav samt längre livslängd (fordonslivslängd).

Volkswagen använder sig av LED-lampor bland annat i bilarnas baklyktor samt i den integrerade blinkersen i backspegelskåporna. Den höga driftsäkerheten och livslängden hos LED-lampor höjer säkerheten genom den minskade sannolikheten för bortfall av baklyktorna och bromslyktorna.

Light Assist

Light Assist-funktionen slår automatiskt på helljuset för ännu högre trafiksäkerhet. En kamera i innerbackspegeln övervakar trafiken. Vid körning i 60 km/h och i totalt mörker slår Light Assist automatiskt på helljuset. Systemet känner av framförvarande fordon och mötande trafik och bländar av automatiskt innan dessa kan bländas.


Den automatiska växlingen från helljus till halvljus gör att vägen är alltid är optimalt belyst.

Longlife-olja

Oljan i en förbränningsmotor skall svara för smörjningen av motorns komponenter och för borttransport av de restprodukter som uppstår vid förbränningen. Oljans kvalitet beror på hur råoljan raffinerats och vilka tillsatser (additiv) som tillförts oljan. På grund av de högt ställda tekniska kraven används idag ofta del- eller helsyntetiska oljor. De långa service- och underhållsintervallen för Volkswagen-bilar förutsätter användning av sådana helsyntetiska motoroljor av ”LongLife“-typ. Beroende på motor- och modellvariant kan service- och oljebytesintervallen idag sträcka sig upp till 30 000 km eller maximalt 2 år för bensinmotorer.

Volkswagen har frisläppt 58 olika motoroljor, som uppfyller normen 503.00 för bensinmotorer och 506.00 för dieselmotorer, i båda fallen med förlängda inspektionsintervall. Ytterligare 22 oljor är frisläppta enligt Volkswagen-normen 503.01 för turboladdade bensinmotorer.

För dieselmotorer som arbetar med pumpinsprutarteknik är 10 smörjoljor godkända enligt normen 506.01. Bilar med longlife oljor kan inte efterfyllas hur som helst. Se bilens instruktionsbok för mer information.

LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Volkswagens BiFuel-fordon är utöver bensindrift även utrustade med naturgasdrift (LPG) från fabriken. Motorn har en konstruktion som gör att båda drivmedelstyperna förbränns lika effektivt, vilket resulterar i jämförbara körprestanda. Det finns en separat bränslekanal för de båda drivmedelstyperna. Om naturgastanken är tom växlar motorn automatiskt över till bensindrift, och föraren kan också välja om bilen ska köras på bensin eller naturgas med en knapptryckning. Motorer som har uppgraderats till BiFuel-drift från fabriken har en längre livslängd och är säkrare än eftermonterade motorer och omfattas även av Volkswagens garanti. Gastanken, som har testats flera gånger med avseende på krocksäkerhet, är placerad i reservhjulsbaljan. Denna platsbesparande lösning begränsar med andra ord varken möjligheterna att variera kupé- respektive lastvolymen. BiFuel-fordon har upp till 12% lägre CO2-utsläpp jämfört med bensinmotorer.

Luftfjädring

Luftfjädringen erbjuder en enastående hög åkkomfort. Istället för konventionella stålfjädrar använder den sig av tryckluftsfyllda gummibälgar. Genom att anpassa luftmängden kan systemet ställa in karosshöjden. Volkswagen erbjuder luftfjädring med kontinuerlig stötdämparanpassning. Tack vare den automatiska nivåregleringen hålls karossen på samma nivå oavsett hur tungt lastad bilen är. Nigningsrörelser i samband med inbromsningar och accelerationer elimineras. Luftfjädrings- och stötdämparsystemet förbättrar åk- och fjädringskomforten markant.

Luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensorn är hos Volkswagen en del av den automatiska klimatanläggningen ”Climatronic”. Sensorn har till uppgift att identifiera föroreningar i utomhusluften som förekommer i form av oxiderbara eller reducerbara gaser. Oxiderbara gaser är till exempel kolmonoxid (CO), kolväten (ångor av benzol eller bensin) eller ofullständigt förbrända komponenter i bränslen. Reducerbara gaser är kväveoxider (NOx).

Vid dålig luft, till exempel i bilköer eller vid körning i tunnlar, aktiverar styrningen Climatronics recirkulationsfunktion och undviker på så sätt att förorenad luft kommer in i kupén och försämrar luftkvaliteten.

Låsnings- och startsystem nyckelfritt

Keyless Access och Kessy är det automatiska lås- och startsystemet från Volkswagen. Det ger föraren högsta komfort eftersom det räcker att föraren har med sig nyckeln, utan att denne måste hålla den i handen.

De viktigaste komponenterna i systemet för nyckellöst tillträde är ID-sändaren i bilnyckeln, det elektroniska tändningslåset, startknappen, styrdonet, det elektriska rattlåset samt antenner och beröringskänsliga sensorer i dörrhandtagen.

Nyckeln identifieras via sensorer i dörrhandtagen och en radioimpulssändare i nyckelhuset, förutsatt att föraren befinner sig inom ca 1,5 meters avstånd från bilen. Bilen låses upp automatiskt så fort dörrhandtaget (eller handtaget på bagageluckan) vidrörs. Utan att nyckeln behöver sättas i tändningslåset kan systemet även sköta den frisläppning av tändningen och upplåsning av rattlåset som måste göras före igångkörning. Om föraren har på sig nyckeln i kupén kan motorn startas genom att man bara trycker på startknappen. Bilnyckeln kan naturligtvis även användas på vanligt sätt för att manövrera centrallåset och för att starta bilen via tändningslåset. När man lämnar bilen kan man låsa den genom att bara trycka på den lilla låsknappen på dörrhandtaget.

Beroende på modell erbjuder Kessy ännu högre komfort för sedanen. Med den beröringsfria öppningen av bakluckan, ”Easy Open”, aktiverar en enkel rörelse med foten extra sensorer i bakvagnen. Sensorerna känner av nyckeln och systemet öppnar automatiskt bakluckan.