2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

H.

Haldexkoppling

Haldexkopplingen är en elektroniskt styrd lamellkoppling. För den permanenta fyrhjulsdriften 4MOTION möjliggör den en variabel fördelning av drivkraften mellan fram- och bakaxeln. Den steglösa inställningen av kopplingen regleras av en styrenhet som tar hänsyn till aktuell slirning, kördynamiska förhållanden och drivmoment.

Regleringen av Haldexkopplingen är inbyggd i det elektroniska stabiliseringsprogrammet ESP och bidrar därmed till fordonets säkerhet.

Halvljus

Extra belysning minskar risken för en olycka i dagsljus.

Halvljus: Är separata lampor som är inbyggda i strålkastaren eller i stötfångaren. Passat och Polo är exempel på bilmodeller med halvljuslösningar i stötfångaren.

Varselljus: Automatiskt halvljus. Funktionerna aktiveras automatiskt när motorn startas.

Halvljusautomatik

Halvljusautomatiken ser till att fordonets belysning av vägbanan alltid är optimal utan att föraren behöver slå på eller stänga av halvljuset manuellt. Systemet erbjuder föraren en tydligt förbättrad komfort- och säkerhet. När mörkret faller eller vid körning i vägtunnlar dagtid aktiveras halvljuset automatiskt via en skymningssensor. Halvljuset aktiveras även vid regn (torkarna går i mer än fem sekunder) eller vid körning i höga hastigheter (140 km/h eller högre i mer än tio sekunder). Om hastigheten sänks eller om torkarna stängs av, inaktiverar systemet strålkastarna automatiskt efter en kort tid. Detta gör att medtrafikanterna lättare kan se din bil.

Handverktyg

Med hjälp av handverktygen kan föraren utföra enklare servicearbeten, som att byta däck. Handverktygssatsen innehåller alla nödvändiga komponenter för detta, såsom domkraft, skruvmejsel och skiftnycklar samt monterings- och bogseringshjälpmedel (t.ex. bogserlina). Det är dock inte alltid nödvändigt att byta däck: Som ett alternativ kan Volkswagens bilar även fås med ett Tire Mobility Set. 

Hastighetsberoende servostyrning

Den hastighetsberoende regleringen av servostyrningen gör bilen mer lättmanövrerad och ökar komforten, vilket i sin tur höjer säkerheten. Vid manövrering i låga hastigheter är servoeffekten som störst. Det gör det mycket lätt att manövrera bilen. Vid högre hastigheter sänker elektroniken servoeffekten mer och mer. På så sätt kan föraren kontrollera bilen bättre vid höga hastigheter och styra den mer exakt än med vanlig servostyrning.

HBA

Bromsassistenten från Volkswagen hjälper föraren vid en nöd- eller panikinbromsning. Baserat på hur snabbt bromspedalen trampas ned känner Bromsassistenten av om föraren önskar en maximal inbromsning och ökar då automatiskt bromstrycket upp till ABS-reglerområdet, så länge som föraren håller bromspedalen nedtryckt. När föraren lättar på bromsen sänker systemet återigen bromstrycket till standardinställningen. Bromsassistenten kan förkorta bromssträckan markant. Systemet arbetar i det närmaste omärkbart för föraren.

Helljusreglering "Light Assist"

Light Assist-funktionen slår automatiskt på helljuset för ännu högre trafiksäkerhet. En kamera i innerbackspegeln övervakar trafiken. Vid körning i 60 km/h eller mer och i totalt mörker slår Light Assist automatiskt på helljuset. Systemet känner av framförvarande fordon och mötande trafik och bländar av automatiskt innan dessa kan bländas. Den automatiska växlingen från helljus till halvljus gör att vägen är alltid är optimalt belyst.

Hill Descent Assist

De europeiska avgasnormerna är rättsregler i Europeiska unionen respektive Sverige som fastställer gränsvärdena för de skadliga ämnena i avgaser (svaveldioxid, kväveoxider, kolväten, kolmonoxid, koldioxid samt, för diesel, partikelhalt). Sedan den 1 september 2014 tillämpas avgasnormen Euro 6. I andra regioner världen över tillämpas andra normer (t.ex. BIN/LEV i USA).

Hjulupphängning med dubbla bärarmar

På axlar med dubbla bärarmar styrs hjulupphängningen av två triangellänkar och ett parallellstag. Fjäderbenet, som vilar på den nedre bärarmen, utgör stödet i vertikalriktningen. Kännetecknande för denna typ av hjulupphängning är den låga höjden och den stora lastbredden, vilket möjliggör hjulupphängningar som lämpar sig särskilt väl för sportchassin. Detta innebär bl.a. stora fördelar för 4MOTION-drivlinan genom överföringen av höga belastningskrafter och den höga spårstabiliteten. Hjulupphängningen med dubbla bärarmar tar lite plats och förhindrar i kombination med motsvarande anpassade styrstag kraftiga reaktioner på lastförändringar. Andra konstruktionstyper är den mycket platsbesparande längsgående hjulupphängningen med dubbla bärarmar och bakaxlar med trapetslänk.

 

Hjulvarvtalssensor

Hjulvarvtalssensorer mäter hjulens rotationshastighet respektive en sträcka som har körts per tidsenhet, eller vinkel. Flera olika system använder sig av signalerna från hjulvarvtalssensorerna. Såväl ABS-systemet som antispinnregleringen och det elektroniska stabiliseringsprogrammet är beroende av informationen om hjulvarvtalet. Även navigationssystem använder sig av signalerna från dessa sensorer. Med hjälp av sensorerna beräknas sträckan som har körts.

Hjulvarvtalssensorer delas in i så kallade passiva och aktiva sensorer, där de aktiva sensorerna är de vanligaste på grund av sina tekniska egenskaper, såsom noggrannhet och kompakta mått. För driften av aktiva sensorer krävs en extra strömkälla, medan passiva sensorer inte behöver någon extern energikälla.

 

Hybriddrift

Hybriddrift består av kombinationen av två driftprinciper, till exempel en TSI- och en elmotor. Hybridkonceptet kan sänka bränsleförbrukningen och minska andelen skadliga ämnen i avgaserna speciellt i stadstrafik. Hybridtekniken inkluderar två olika drifttyper: helhybrid och Plug-in-hybrid.

Helhybriden genererar sin egen el genom att generatorn arbetar vid inbromsningar och laddar högvoltsbatteriet. Plug-in-hybriden fungerar på samma sätt. Med en skillnad: batteriet som driver Plug-in-hybridens motor kan laddas via en extern strömkälla.

Hybridmottagare

Radio-navigationssystemets tv-mottagare är utrustad med en ”hybridmottagare”. Denna gör att tv-signaler från såväl analoga som digitala tv-sändare (DVB-T) kan tas emot via bilantennen. Tv-bilden på bildskärmen till radio-navigationssystemet visas endast när bilen står stilla.

Hydraulisk bromsassistent

Bromsassistenten från Volkswagen hjälper föraren vid en nöd- eller panikinbromsning. Baserat på hur snabbt bromspedalen trampas ned känner Bromsassistenten av om föraren önskar en maximal inbromsning och ökar då automatiskt bromstrycket upp till ABS-reglerområdet, så länge som föraren håller bromspedalen nedtryckt. När föraren lättar på bromsen sänker systemet återigen bromstrycket till standardinställningen.

Bromsassistenten kan förkorta bromssträckan markant. Systemet arbetar i det närmaste omärkbart för föraren.

Hållbarhet

Hållbarhet omfattar alla åtgärder för att skydda och bevara den naturliga grunden för våra liv. Proaktivt miljöskydd förhindrar att det uppstår negativ påverkan såsom buller och emissioner genom avancerad planering och nya tekniker (vattenlösliga lacker, avancerad motorstyrning, ekonomiska körsätt). Korrigerande miljöskydd undviker de negativa effekterna av befintliga förhållanden (t.ex. avloppsrening, katalysatorer, ljudisolering). Inom bilindustrin börjar miljöskyddet när nya fordon och produktionsanläggningar planeras och byggs, och fortsätter fram till upparbetningen och återvinningen av tidigare installerade och använda material. Föraren kan också bidra i användningsfasen genom att köra på ett ekonomiskt sätt.