2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

F.

Farthållarsystem

Farthållaren är ett elektroniskt hjälpsystem för reglering av bilens hastighet. Systemet lagrar och håller den hastighet som föraren har valt. Föraren kan tillfälligt höja eller sänka hastigheten manuellt med ett definierat värde och har sedan möjlighet att återgå till den hastighet som senast lagrats. Farthållaren stängs av genom att man trycker på ”av”-knappen eller genom att man trampar på broms- eller kopplingspedalen. Genom att bilen kan köras i en jämn hastighet höjer farthållaren förarens komfort framför allt vid långresor. Eftersom funktionen underlättar för föraren att hålla en viss hastighet (t.ex. vid vägarbeten) minskar även risken för fortkörning.

Tips:
Av säkerhetsskäl bör farthållaren inte användas vid tät trafik eller svåra vägförhållanden (halka, våta vägbanor osv).

Fasthållningssystem

Fasthållningssystemen har till uppgift att minimera skaderisken för de åkande på insidan av säkerhetsburen. Fasthållningssystemet som ska skydda vid en frontalkrock består av säkerhetsbältena, som spänns optimalt genom bältessträckare och bälteskraftsbegränsare, förarens och den främre passagerarens krockkuddar och ev. knäkrockkudde, säkerhetsrattstången samt korrekt inställda stolar och nackstöd.

Filbytesassistent "Side Assist"

Filbytesassistenten ”Side Assist” hjälper föraren vid byte av fil. Två radarsystem i bakvagnen läser av ett område på upp till ca 50 meter bakom bilen samt döda vinkeln.

Oberoende av om föraren tänker byta fil eller inte visar ”Side Assist” alla fordon som befinner sig i ett för filbytet kritiskt område.

Systemet gör föraren uppmärksam på den möjliga faran med hjälp av en lampa som lyser oavbrutet i respektive ytterbackspegel.

Om föraren trots detta slår på blinkersen börjar den aktuella LED-lampan att lysa med starkare sken samtidigt som den blinkar för att uppmärksamma faran.

Istället för att riskera att distrahera föraren visas skillnaden i hastighet.
”Side Assist” varnar endast för fordon som faktiskt skulle kunna utgöra en fara vid byte av fil.

Filbytesassistenten arbetar vid hastigheter på 30 km/h och högre och funktionen aktiveras med en knapptryckning.

Filbytesassistenten ”Side Assist” är ett perfekt tekniskt komplement till fordonet (ytterbackspeglar) och för föraren (vridning av huvudet åt sidan) för att förebygga farliga situationer i samband med filbyten samt för att avlasta föraren.

Fjärrstyrning

Maximal användarvänlighet garanteras med det centrallås med fjärrkontroll som Volkswagen erbjuder. Centrallåset låser och låser upp alla dörrar och bagageluckan med hjälp av en sändare. Beroende på utrustning kan upplåsningen via en enkel inställning begränsas till dörren på förarsidan (enkeldörrsöppning).
Även tanklocket låses och låses upp automatiskt via centrallåset. Vid behov kan bagageluckan öppnas med en separat knapp på fjärrnyckeln. Bilnycklarna är konstruerade så att när dörrarna låses med fjärrnyckeln går det inte längre att öppna dem med hjälp av låsknappen i dörren, vilket förbättrar stöldskyddet markant. Som ett extra överfalls- och bilkapningsskydd är bilen utrustad med en låsknapp inne i kupén. Vid fara kan föraren med ett kort tryck på knappen låsa alla dörrar och bagageluckan samtidigt inifrån.

Åtkomsten till bagageutrymmet spärras via centrallåset så snart bilen börjar rulla, vilket gör att bilen inte kan kapas vid rödljus eller när bilen står stilla i en bilkö. Spärren låses upp automatiskt när tändningsnyckeln tas ut ur tändningslåset eller om någon stiger ur bilen.

Dessutom kan hastighetsberoende automatiska kompletta låsningen aktiveras. Funktionen gör att alla dörrar och bakluckan låses vid en hastighet på 15 km/h eller högre. Dörrarna och bakluckan låses upp automatiskt när tändningsnyckeln tas ut ur tändningslåset eller om en av de åkande öppnar en dörr.

Fordonsgas

Volkswagens BiFuel-fordon är utöver bensindrift även utrustade med naturgasdrift (LPG) från fabriken. Motorn har en konstruktion som gör att båda drivmedelstyperna förbränns lika effektivt, vilket resulterar i jämförbara körprestanda. Det finns en separat bränslekanal för de båda drivmedelstyperna. Om naturgastanken är tom växlar motorn automatiskt över till bensindrift, och föraren kan också välja om bilen ska köras på bensin eller naturgas med en knapptryckning. Motorer som har uppgraderats till BiFuel-drift från fabriken har en längre livslängd och är säkrare än eftermonterade motorer och omfattas även av Volkswagens garanti. Gastanken, som har testats flera gånger med avseende på krocksäkerhet, är placerad i reservhjulsbaljan. Denna platsbesparande lösning begränsar med andra ord varken möjligheterna att variera kupé- respektive lastvolymen. BiFuel-fordon har upp till 12 % lägre CO2-utsläpp jämfört med bensinmotorer.

Fotgängarskydd

Fotgängarskyddet är ett av de viktiga kriterierna för ett fordons yttre säkerhet. Volkswagen bygger sina fordon så att medtrafikanter utsätts för minsta möjliga fara. Några exempel på Volkswagens många åtgärder för skydd av fotgängare är särskilda deformationselement i den främre kofångaren, största möjliga avstånd mellan motorhuven och motorn och eftergivliga skärmar som delvis är tillverkade av plast. Målet med dessa åtgärder är att minimera skaderisken genom att ”kontaktzonerna” görs så eftergivliga som möjligt.

Fotskydd

Vid vissa typer av olyckor kan förarens ben utsättas för en ökad skaderisk. För att reducera denna skaderisk sätter Volkswagen in speciella deformationselement i pedalställ och fotstöd. De deformationer av den främre torpedväggen som uppstår i Euro NCAP:s Offset-krocktest leder exempelvis, från en viss definierad kraftnivå, till en avsiktlig frikoppling av pedalerna. Därigenom minskas deras inträngning i kupén, de förblir rörliga och överför inga krafter. Detta minskar risken för skador på fötter och underben.

Framhjulsdrift

På dagens bilar är framhjulsdrift den vanligaste drivningstypen på modeller till och med mellanklassen. Drivningen ligger på framhjulen. Motor, växellåda, slutväxel och differentialväxel kombineras till en kompakt enhet. Vid framhjulsdrift ”dras” fordonet vilket skapar balans mellan drivkrafterna och fordonets tröghetskrafter. Framhjulen måste ta över driv-, broms- och kurvtagningskrafterna. Påverkan på styrningen motverkar motsvarande rörelser hos framaxeln.

Framhjulsupphängning med fyra länkarmar

På denna typ av hjulupphängning styrs hjulet via fyra stavformade leder och parallellstaget. Via bärarmarna stöttar fjäderbenet fordonets vikt mot karossen. Genom att styr- och upphängningselementen arbetar oberoende av varandra ger denna typ av konstruktion stora möjligheter till optimering av komfort- och kinematikegenskaperna. Drivlinans påverkan på styrningssystemet är minimal.

Frigångsvinkel

Frigångsvinkeln är namnet på övergången från ett horisontellt plan till en lutning.

Frihjulsfunktion

Frihjulsfunktionen har till uppgift att utnyttja fordonets rörelseenergi bättre. När motorn inte belastas (foten inte på gaspedalen) kopplas motorn automatiskt från och går på tomgång. På så sätt kan fordonet fortsätta rulla och följaktligen går det inte åt något bränsle för denna sträcka.

Den sänkta bränsleförbrukningen under körning kommer sig av att fordonets rörelseenergi endast används för att övervinna rull- och luftmotståndet, inte för att dra runt motorn på höga varvtal. Om föraren indikerar att han eller hon vill bromsa genom att trampa på bromspedalen, kopplas motorn in igen för att utnyttja motorbromsen; bränsleinsprutningen avbryts då och motorbromsen förkortar på nytt sträckan som fordonet rullar. Alternativt kan frihjulsfunktionen användas för att aktivera Tip-minus-knappen på ratten.

Besparingarna som kan uppnås ligger på 0,5 l/100 km eller mer. Hur effektiv funktionen är beror på hur bra föraren är på att läsa trafiken; efter en kortare tillvänjningsperiod har föraren anpassat sin körning efter den längre rullsträckan och släpper intuitivt upp gaspedalen tidigare, till exempel före ett samhälle.

Front Assist

Omgivningsövervakningssystemet ”Front Assist” använder sig av radarsensorer för att detektera situationer där avståndet till framförvarande fordon är kritiskt kort och hjälper till att förkorta bromssträckan. I farliga situationer varnar systemet föraren med hjälp av visuella och akustiska signaler och med en varnande plötslig, kort inbromsning. ”Front Assist” arbetar oberoende av den ”automatiska avståndsregleringen ACC”.

”Front Assist” reagerar i två steg när avståndet till framförvarande fordon är kritiskt kort: i det första steget varnar assistanssystemet föraren genom akustiska och visuella signaler för framförvarande fordon som plötsligt gör en kraftig inbromsning eller som kör långsamt och den kollisionsrisk som detta innebär. Samtidigt förbereds fordonet på en nödinbromsning. Bromsbeläggen läggs an mot bromsskivorna, men utan att bromsa bilen. Responsen hos det hydrauliska bromsassistanssystemet slås även om till känsligare.

Om föraren inte svarar på varningen, gör systemet i steg två denne uppmärksam på risken för en upphinnandeolycka genom ett kort bromsryck och bromsassistanssystemet känslighet höjs ytterligare. Om föraren då trampar på bromsen, appliceras bromsarna med maximal kraft. Om inbromsningen inte är tillräckligt kraftig höjer ”Front Assist”-funktionen bromstrycket till den nödvändiga nivån så att fordonet kan bromsas till stillastående i tid.

”Front Assist” utför ytterligare två funktioner på vissa modeller: Efter kollisionsvarningen initierar systemet automatiskt och oberoende en partiell inbromsning, vilket är tillräckligt för att sänka hastigheten på fordonet och återigen göra föraren uppmärksam på faran.<br/><br/>
I situationer där en kollision är oundviklig assisteras föraren även med en automatisk nödinbromsning. ”Front Assist” bromsar fordonet maximalt för att sänka kollisionshastigheten och mildra kollisionen så mycket som möjligt.

Beroende på fordonet kan ”Front Assist” även hjälpa föraren i lägre hastigheter. Om föraren inte skulle ha sett hindret, bromsar ”Front Assist” med hjälp av City-nödbromsfunktionen fordonet automatiskt sänker därmed kollisionshastigheten. Under ideala omständigheter kan en kollision undvikas helt.

FSI

FSI är beteckningen för bensinmotorer med direktinsprutning. FSI-motorer skiljer sig främst från TSI-motorerna genom att de inte laddas av ett turboaggregat eller en kompressor.

Fuktsensor

Ett speciellt sensorsystem minskar i kombination med styralgoritmerna i Climatronic imbildningen på rutorna och ökar klimatkomforten genom att styra luftfuktigheten i kupén.

Utifrån data som levereras från fukt- och temperatursensorn på undersidan av backspegeln beräknar Climatronic-styrdonet luftens daggpunktstemperatur, dvs. den temperatur vid vilken luftfuktigheten kondenseras. En infraröd-sensor mäter, beröringsfritt, värmestrålningen på vindrutan och därmed även rutans temperatur. Det automatiska klimatanläggningssystemet Climatronic reglerar luftflödet till vindrutan och, när kompressorn är påslagen, även luftfuktigheten i kupén.

Den relativa luftfuktigheten kan även hållas på en behaglig nivå i förhållande till innetemperaturen.

Fyrhjulsdrift

4MOTION är Volkswagens permanenta fyrhjulsdrift.

Hos Volkswagens permanenta fyrhjulsdrift 4MOTION fördelas motorns effekt till alla fyra hjul efter behov.

På modeller med längsmonterad motor svarar en Torsendifferential för fördelningen av motorns vridmoment till fram- respektive bakaxeln. På fordon med tvärställd motor är det en Haldex-koppling som fördelar drivkraften.

4MOTION erbjuder hög aktiv säkerhet, tillförlitlig dragkraft på praktiskt taget alla underlag, liksom ständigt bästa möjliga spårning – även vid sidvind. Systemet är klart överlägset drivning på alla hjul på grund av den ”permanenta säkerhetsfördelen”. 4MOTION kan dessutom kombineras med alla stabilitetskontrollsystem som ESP elektroniskt stabiliseringsprogram (ESP), antispinnsystem (ASR), motor-släpmoment-reglering (MSR) och elektronisk differentialspärr (EDS).

Färddator

Färddatorn informerar kontinuerligt föraren via en display i instrumentbrädan om aktuell eller genomsnittlig bränsleförbrukning. Med hjälp av denna information beräknar färddatorn återstående körsträcka med den aktuella tanknivån. Informationen ger föraren viktiga pusselbitar för vilken körstil som är den mest effektiva och ger den lägsta bränsleförbrukningen. Det går även att hämta ytterligare information utöver medelhastighet och total körtid.

Förarassistanssystem

Volkswagen har som mål att möjliggöra körning utan några olyckor genom förutsägande fordon.

Förarstödsystem bidrar till att upptäcka farliga situationer i förväg och hjälper till att minska olycksrisken.

Förarstödsystem ökar förarens komfort och avlastar denne under körning.