2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

E.

EA 189 / EA189

Den första av en ny generation dieselmotorer hos Volkswagen. Den slutade användas i alla personbilar 2015. I EA189 kombinerades TDI-tekniken (se detta) med common rail-teknik (se detta). EA står för Entwicklungs-Antrag, dvs tyska för utvecklingsorder.

Easy Entry

Framsäten med Easy-Entry-funktion ger enklare tillgång till baksätet på bilar med två dörrar tack vare det extra breda insteget. Detta uppnås genom att framsätet kan köras fram extra långt och genom att ryggstödet kan fällas fram mycket långt. Minnesfunktionen höjer användarkomforten eftersom framsätet återgår till sin tidigare position när stolen fälls tillbaka

Easy Fold

EasyFold-funktionen underlättar instigning i fordon med flera sätesrader. Med ett enkelt handgrepp kan de båda ytterplatserna i den andra sätesraden fällas framåt.

Easy Open

Keyless Access och Kessy är det automatiska lås- ocn startsystemet från Volkswagen. Det ger föraren högsta komfort eftersom det räcker att föraren har med sig nyckeln, utan att denne måste hålla den i handen.

De viktigaste komponenterna i systemet för nyckellöst tillträde är ID-sändaren i bilnyckeln, det elektroniska tändningslåset, startknappen, styrdonet, det elektriska rattlåset samt antenner och beröringskänsliga sensorer i dörrhandtagen.

Nyckeln identifieras via sensorer i dörrhandtagen och en radioimpulssändare i nyckelhuset, förutsatt att föraren befinner sig inom ca 1,5 meters avstånd från bilen. Bilen låses upp automatiskt så fort dörrhandtaget (eller handtaget på bagageluckan) vidrörs. Utan att nyckeln behöver sättas i tändningslåset kan systemet även sköta den frisläppning av tändningen och upplåsning av rattlåset som måste göras före igångkörning. Om föraren har på sig nyckeln i kupén kan motorn startas genom att man bara trycker på startknappen. Bilnyckeln kan naturligtvis även användas på vanligt sätt för att manövrera centrallåset och för att starta bilen. När man lämnar bilen kan man låsa den genom att bara trycka på den lilla låsknappen på dörrhandtaget.

Beroende på modell erbjuder Kessy ännu högre komfort för sedanen. Med den beröringsfria öppningen av bakluckan, ”Easy Open”, aktiverar en enkel rörelse med foten extra sensorer i bakvagnen. Sensorerna känner av nyckeln och systemet öppnar automatiskt bakluckan.

EBV

Vid aktivering av bromsarna flyttas fordonets tyngdpunkt framåt på alla fordon. Det gör att det finns risk att bakhjulen låser sig på grund av den lägre dragkraften. Den elektroniska bromskraftsfördelningen reglerar via magnetventiler i ABS-enheten bromskraften till bakhjulen och säkerställer maximal bromsverkan på bakaxeln och framaxeln. Under normala förhållanden förhindrar ABS-systemet att bakvagnen sladdar på grund av att bakhjulen har låst sig.

Den elektroniska bromskraftsfördelningen ingår i ABS-funktionen. EBF-driftområdet upphör när ABS-regleringen griper in.

EcoFuel

Volkswagen erbjuder fordon med naturgasdrift under beteckningen TGI/EcoFuel. Motorn är optimerad för drivning med naturgas. Detta sänker förbrukningen och har en positiv effekt på utsläppsnivåerna. Jämfört med motsvarande Ottomotor genererar EcoFuel-motorn vid körning på naturgas cirka 80 procent mindre kolmonoxid och 80 procent mindre kväveoxider. CO2-utsläppen sänks med 23 procent och andelen metanhaltiga kolväten sjunker med hela 73 procent. För förarens del innebär detta inga begränsningar av bilens praktiska funktioner. För att spara plats är naturgastankarna placerade under golvet och de begränsar därmed varken kupé- eller lastvolymen.

Drivmedel som går under beteckningen CNG (Compressed Natural Gas) är baserad på naturgas. Detta drivmedel finns att köpa i två olika kvaliteter i Tyskland. H-gas och L-gas. Den dyrare H-gasen förfogar över ett högre värmevärde och möjliggör på så sätt längre räckvidd än med samma mängd L-gas.

EDS

Den elektroniska differentialspärren möjliggör mjuka starter på vägbanor med olika väggrepp. Om ett hjul börjar spinna bromsar den elektroniska differentialspärren detta och för istället över kraften till det hjul som har bättre grepp. Den elektroniska differentialspärren minskar däckslitaget och griper in i hastigheter på upp till 40 km/h (4MOTION: upp till 80 km/h). Mjukvaran är en del av det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESC) och antispinnregleringen (ASR).

E-gas

På dagens bilar fungerar gaspedalen som en sensor. Denna förmedlar omedelbart vilken effekt föraren önskar med hjälp av pedalens position. Motorstyrningsenheten använder utsignalen för att reglera gasreglaget, laddningstrycket och tändningen. Det elektroniska systemet underlättar den elektroniska motorstyrningen, det reagerar snabbt och är en teknisk förutsättning för det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP).

Eldrift

Vid eldrift omvandlas elektrisk energi till rörelseenergi.  Dess användning i fordonsdrivsystem beror framför allt på utvecklingen av högkapacitetsbatterisystem som lämpar sig för kapacitetskraven hos dagens bilar. Eldrift är en av de effektiva och miljövänliga tekniker som Volkswagen bedriver forskning kring.

Elektrisk baklucka

Den elektriska bakluckan kan enkel öppnas från förarplatsen eller med fjärrnyckeln. Bakluckan stänger sig själv när låsknappen för bakluckan trycks in. Öppningshöjden går att ställa in för att t.ex. undvika att bakluckan slår i taket när den öppnas i ett garage med låg takhöjd.

Elektrohydraulisk servostyrning

Den elektrohydrauliska servostyrningen är en utvidgning av den välkända hydrauliska servostyrningen. Den största skillnaden utgör drivningen av den hydrauliska pumpen som genererar det tryck som krävs för att kunna leverera servoverkan.  Vid elektrohydraulisk servostyrning drivs pumpen av en elmotor, som därefter tilldelar den servoverkan som krävs.

Vid mycket låga hastigheter eller stillastående höjs flödeskapaciteten hos den hydrauliska pumpen för att ge en hög servoverkan. Vid höga hastigheter sänks varvtalet eftersom det inte behövs någon servoverkan.

Den elektrohydrauliska servostyrningen bidrar till att sänka bränsleförbrukningen eftersom energiabsorptionen anpassas efter behovet.

Elektromekanisk servostyrning

Den elektromekaniska servostyrningen är en elektrisk servostyrning med hastighetsberoende servoverkan och som endast arbetar när föraren behöver den. Denna typ av servostyrning innehåller inga hydrauliska komponenter. Fördelen jämfört med den hydrauliska servostyrningen är lägre bränsleförbrukning och nya komfort- och säkerhetsfunktioner. Den aktiva återställningen av styrningen till mittläget ger en tydligare känsla av rattens position när hjulen är ställda rakt framåt, och sidvindskompensationen avlastar föraren vid körning på doserade vägar eller vid konstant sidvind. Elektromekanisk servostyrning möjliggör även assistansfunktioner som ”Park Assist” och ”Lane Assist”. Bidragande till den enastående styrkänslan är även den individuella anpassningen av servokraften för den aktuella motoreffekten och utrustningsnivån.

Elektronisk bromskraftsfördelning (EBV)

Vid aktivering av bromsarna flyttas fordonets tyngdpunkt framåt på alla fordon. Det gör att det finns risk att bakhjulen låser sig på grund av den lägre dragkraften. Den elektroniska bromskraftsfördelningen reglerar via magnetventiler i ABS-enheten bromskraften till bakhjulen och säkerställer maximal bromsverkan på bakaxeln och framaxeln. Under normala förhållanden förhindrar ABS-systemet att bakvagnen sladdar på grund av att bakhjulen har låst sig.

Den elektroniska bromskraftsfördelningen ingår i ABS-funktionen. EBF-driftområdet upphör när ABS-regleringen griper in.

Elektronisk differentialspärr

Den elektroniska differentialspärren möjliggör mjuka starter på vägbanor med olika väggrepp. Om ett hjul börjar spinna bromsar den elektroniska differentialspärren detta och för istället över kraften till det hjul som har bättre grepp. Den elektroniska differentialspärren minskar däckslitaget och griper in i hastigheter på upp till 40 km/h (4MOTION: upp till 80 km/h). Mjukvaran är en del av det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESC) och antispinnregleringen (ASR).

Elektronisk differentialspärr XDS

Den elektroniska differentialspärren XDS är en utvidgning av den välkända EDS-funktionen. XDS reagerar emellertid inte på förlorad dragkraft utan på om framhjulet på insidan av kurvan avlastas vid snabb kurvtagning. XDS applicerar tryck från ESC-systemet på innerhjulet för att förhindra hjulspinn. Det gör att dragkraften förbättras och att understyrningstendensen minskas. I samband med detta pendlar trycknivån i ett område på cirka 5 till 15 bar. Känslan vid körning påminner om en nedtonad differentialbroms. Den exakta, ensidiga uppbyggnaden av bromstrycket gör att bilen får ännu sportigare köregenskaper genom att styrningen blir exaktare och svarar snabbare vid kurvtagning.

Elektronisk dämparreglering

Den elektroniska dämparregleringen är den kontinuerliga, mappningsstyrda dämparanpassningen på bilar med luftfjädring. Den optimala dämparanpassningen beräknas utifrån flera parametrar samtidigt. Den elektroniska styrningen reglerar dämpningen utifrån hastighet och vägförhållandena. Med informationen från accelerationssensorerna på hjulen och karossen räknar beräknar styrningen den nödvändiga dämparinställningen.

Dessutom kan föraren påverka dämparegenskaperna. Det går att välja mellan grundinställningen, en fastare sportversion och en version där fokus ligger på komfort.

Luftfjädringen med elektronisk dämparreglering erbjuder på så sätt högre åkkomfort, mer körglädje och ökad körsäkerhet liksom bättre grepp på löst underlag och i terrängen. Karossens rörelser kompenseras och kast från ett påkopplat släp dämpas effektivt.

Elektronisk gaspedal

På dagens bilar fungerar gaspedalen som en sensor. Denna förmedlar omedelbart vilken effekt föraren önskar med hjälp av pedalens position. Motorstyrningsenheten använder utsignalen för att reglera gasreglaget, laddningstrycket och tändningen. Det elektroniska systemet underlättar den elektroniska motorstyrningen, det reagerar snabbt och är en teknisk förutsättning för det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP).

Elektronisk motorstyrning

Den elektroniska motorstyrningens främsta uppgift är att samordna alla parametrar – med ständig processreglering – för att säkerställa lägsta möjliga bränsleförbrukning och utsläppsnivåer.

Regleringen av den elektroniska motorstyrningen sker genom att hänsyn tas till motorvarvtal, motortemperatur, bränsletyp (förmedlat via en knackningssensor och gaspedalens position. I styrenheten bearbetas all inkommande information och därefter fastställs styrsignalerna för de olika modulerna. För att kunna bearbeta de stora datamängderna krävs därför 16- eller 32-bitars processorer.

Beroende på motortyp styrs till exempel tändningstidpunkt, insprutningsmängd, insprutningstid, avgasåterföring, gasspjällsläge, det variabla insugningsrörets läge,
variabel turbogeometri (på avgasturboaggregat) och kamaxelinställning. Vid avvikelser från normal drift lagras informationen i felminnet så att en felsökning kan göras vid nästa service.

Elektronisk stabiliseringsprogram (ESC)

Det elektroniska stabiliseringsprogrammet detekterar kritiska körsituationer, till exempel sladdrisk, och förebygger aktivt eventuella sladdningstendenser hos bilen. För att det elektroniska stabiliseringsprogrammet ska kunna reagera på farliga körsituationer måste systemet ständigt få information. Till exempel: Vart föraren styr och i vilken riktning fordonet rör sig. Svaret på den första frågan får systemet via styrvinkelsensorn och hjulvarvtalssensorerna. Med hjälp av denna information beräknar styrenheten ut bör-styrriktningen och hur fordonet bör uppträda för att köra i den önskade riktningen. Andra viktiga data är fordonets girhastighet och sidoacceleration. Med hjälp av denna information beräknar styrenheten fordonets faktiska tillstånd.

Det elektroniska stabiliseringsprogrammet förhindrar att bilen blir instabil vid kurvtagning som ett resultat av antingen för hög hastighet, en oväntad förändring i vägbanan (vatten, is, smuts) eller att föraren behöver göra en plötslig undanmanöver. Systemet vidtar korrekta åtgärder oavsett om instabiliteten beror på understyrning, vilket innebär att fordonet glider utåt i en kurva, eller överstyrning, vilket i sin tur innebär att fordonets bakdel börjar sladda ut.

Datorn i det elektroniska stabilitetsprogrammet detekterar typen av instabilitet utifrån de data som sensorerna förmedlar och vidtar korrigeringar genom ingrepp i bromssystemet och motorstyrningen.  Vid understyrning sänker det elektroniska stabilitetsprogrammet hastigheten på bakhjulet i innerkurvan. Samtidigt reducerar det motoreffekten tills fordonets stabilitet har återställts. Det elektroniska stabilitetsprogrammet förhindrar överstyrning (sladd) genom att försiktigt bromsa framhjulet i ytterkurvan och genom ingrepp i motor- och växellådsstyrningen.

Ökad erfarenhet och betydligt känsligare sensorer gör att detta komplexa styrsystem ständigt kan vidareutvecklas.

Systemet innehåller följande säkerhets- och komfortfunktioner:

ABS Antiblockeringssystem
EBF Elektronisk bromskraftsfördelning
HVV Bakaxel med maximal retardation
ASR Antispinnreglering
EDS Elektronisk differentialspärr
MSR Motorsläpmomentreglering
HBA Hydraulisk bromsassistent
Overboost Hydraulkraftsförstärkning
HBF Hydraulisk bromskraftsförstärkning
Släpstabilisering
Bromsskivetorkare

Eluttag

12-voltsuttag i mittkonsolen, baksätet eller bagageutrymmet möjliggör anslutning av mobila enheter. Flera modeller kan även fås med ett 230-voltsuttag.  

Emergency Assist

Emergency Assist assisterar föraren i särskilt farliga situationer. Systemet övervakar förarens manövrer – som gaspedal, broms och styrning och hjälper inom systemets gränser till att förhindra olyckor och att minska möjliga följdkollisioner.

Den ”adaptiva farthållaren”ACC och körfältsassistenten ”Lane Assist” arbetar här tillsammans. Om föraren inte reagerar uppmanar systemet denne genom kontinuerliga bromsryck att ta över styrningen och systemet bromsar även automatiskt.

”ACC” övervakar avståndet till framförvarande trafik och ”Lane Assist” ser till att bilen inte oavsiktligt korsar körfältsmarkeringarna.

Emergency Assist varnar medtrafikanterna genom att aktivera varningsblinkersen och göra små rattrörelser och bromsa ner bilen på ett säkert sätt – till stillastående.

Föraren kan självklart när som helst ta över kontrollen från Emergency Assist.

eMotion

Förstudiebilen Golf blue-e-motion drivs av en elmotor som hämtar energin från ett litiumjonbatteri. Med fulladdat batteri är räckvidden 150 km enligt NEFZ-normen. Den 80 kilo elmotorn har en högsta effekt på 85 kW (115HK). Golf blue-e-motion gör 0 till 100 km/h på 11,8 sekunder, toppfarten är begränsad till 135 km/h.

Tekniska data

 • Mått
  Längd: 4 199 mm
  Bredd:1 786 mm
  Höjd: 1 480 mm
  Hjulbas: 2 575 mm
 • Motor
  Motor: Elmotor
  Effekt (max. / kontinuerligt): 85 kW / 50 kW
  Max. vridmoment: 270 Nm
 • Transmission/däck
  Transmission: EQ 270 (1-växlad växellåda)
  Drivning: Framhjulsdrift
  Däckdimension: 205/55 R16
 • Prestanda
  0-100 km/h: 11,8 s
  Topphastighet (Modus Comfort+): 135 km/h
  CO2-utsläpp med regenerativt alstrad ström:   Ej mätbart

Golf blue-e-motion vann Future Car Challenge 2010. Arrangör av Future Car Challenge är Royal Automobile Club London. Totalt kom mer än 60 el-, hybrid- och miljöbilar, lätta lastbilar och motorcyklar från nästan alla kända fordonstillverkare till start.

e-Remote

Car-Net e-Remote ger tillgång till de viktigaste funktionerna hos Volkswagens e- eller GTE-modeller. Enkelt och smidigt från datorn eller via appen Car-Net e-Remote på mobilen.

ergoActive stolar

Ergo Active stolar har bl.a 14 vägs inställning inklusive manuell inställning av höjd, sitt vinkel och sätesdjup för förarstolen och höjdinställning för nackskyddensamt ett 4-vägs elektriskt svankstöd inklusive massagefunktion  - detta avlastar ryggen och möjliggör en vilsam körställning även under långfärd. I Tyskland har stolarna fått utmärkelsen AGR Aktion Gesunder Rücken.  

ergoComfort stolar

ErgoComfort stolar har bl.a 14 vägs inställning inklusive manuell inställning av höjd, sitt vinkel och sätesdjup för förarstolen och höjdinställning för nackskyddensamt ett 4-vägs elektriskt svankstöd inklusive massagefunktion  - detta avlastar ryggen och möjliggör en vilsam körställning även under långfärd. I Tyskland har stolarna fått utmärkelsen AGR Aktion Gesunder Rücken.

Euro NCAP

Euro NCAP (New Car Assessment Programme = program för utvärdering av den passiva säkerheten hos nya fordon) anses i dag vara ett av de viktigaste riktmärkena för fordonssäkerhet.

Medlemmarna i Euro NCAP inkluderar bl.a. transportmyndigheterna i olika EU-länder, FIA (International Automobile Federation) och europeiska automobilklubbar som ADAC.

Testerna som har definierats av Euro NCAP bedömer fyra områden:

Skydd av vuxna
Skydd av barn
Fotgängarskydd
Förarstödsystem

Fram till februari gavs maximalt fem stjärnor i betyg för respektive kategori. Efter februari 2009 får istället fordonen ett totalbetyg där högsta betyg är fem stjärnor.