2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

D.

DAB

Med DAB-tekniken (Digital Audio Broadcasting System) tar radio- eller radio-navigationssystemet inte bara emot en ljudsignal (musik och tal) utan även datasignaler (information om trafik, program, musik, väder osv.) Om radio- eller radio-navigationssystemet är utrustat med lämplig display kan systemet även visa grafik, t.ex. detaljplaner eller animationer.

Databuss

Databussen används för snabbt utbyte av all möjlig information mellan sensorer, ställdon och styrenheter osv. i bilen. Databussen säkerställer att den digitala informationen från en sensor skickas till flera styrenheter för bearbetning. Risken för ett fullständigt bortfall minskas på så sätt betydligt. Ett exempel på driften är regnsensorn:

Om sensorn skickar informationen ”Det regnar” aktiverar databussen vindrutetorkarna, bromsskivetorkarna, ventileringen av de främre bromsskivorna samt slår på belysningen.

DCC

Med den adaptiva chassikontrollen DCC kan man välja mellan chassiinställningslägena normal, sport eller komfort. Den elektriskt justerbara dämpningen och den elektromekaniska servostyrningen anpassas då automatiskt efter valt läge.

DCC reagerar ständigt på olika körsituationer och tar hänsyn till bromsning, styrning och acceleration.

Den adaptiva chassikontrollen DCC ger markant bättre köregenskaper. Föraren är inte längre hänvisad till en viss chassiinställning utan kan anpassa bilen efter sina preferenser. Valet av chassiinställning görs enkelt genom att man trycker på en knapp i mittkonsolen.

Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltret är ett system för att avskilja dieselsot från dieselmotorers avgaser.

Det katalytiskt belagda filtret arbetar utan några tillsatser och använder sig därför av ett ädelmetallhaltigt filterskikt som verkar på två olika sätt. Vid passiv regenerering omvandlas det inlagrade sotet i katalysatorn långsamt och på ett miljövänligt sätt till CO2. Temperaturen vid omvandlingen ligger på 350–500 °C och pågår kontinuerligt, framför allt vid motorvägskörning, utan att några särskilda åtgärder behöver vidtas.

Först efter längre tids körning på låg belastning, exempelvis stadskörning, höjs avgastemperaturen till cirka 600 °C var 1 000:e till 1 200:e kilometer för en extra filterregenerering. Vid denna temperatur förbränns de partiklar som fångats i filtret.

Differential

En differential – även kallad differentialväxel – kompenserar för skillnaden i varvtal på drivaxlarna.

Olika hjulvarvtal uppstår när hjulen på en axel tillryggalägger olika långa sträckor i samband med en kurvtagning. Hjulet som befinner längst bort från kurvan roterar till exempel snabbare än hjulet närmast kurvan.

För kompensationen av skillnaden i varvtal svarar oftast en vinkelväxel-differential. En differentialspärr förhindrar att ett hjul spinner och överför kraften till det hjul som har det bästa greppet. Därför kan varvtalskompensationen låsas manuellt eller automatiskt upp till 100 %. I halt väglag kan följaktligen upp till 100 % av kraften överföras till det hjul som har bäst grepp.

Fordon med fyrhjulsdrift kräver en fördelningsväxellåda som fördelar drivmomentet till fram- och bakaxeln. Eftersom axlarna roterar med olika hastighet vid kurvtagning krävs en varvtalskompensation även här. Systemet som används i detta fall kallas en mellandifferential.

Differentialspärr

En differential – även kallad differentialväxel – kompenserar för skillnaden i varvtal på drivaxlarna.

Olika hjulvarvtal uppstår när hjulen på en axel tillryggalägger olika långa sträckor i samband med en kurvtagning. Hjulet som befinner längst bort från kurvan roterar till exempel snabbare än hjulet närmast kurvan.

För kompensationen av skillnaden i varvtal svarar oftast en vinkelväxel-differential. En differentialspärr förhindrar att ett hjul spinner och överför kraften till det hjul som har det bästa greppet. Därför kan varvtalskompensationen låsas manuellt eller automatiskt upp till 100 %. I halt väglag kan följaktligen upp till 100 % av kraften överföras till det hjul som har bäst grepp.

Fordon med fyrhjulsdrift kräver en fördelningsväxellåda som fördelar drivmomentet till fram- och bakaxeln. Eftersom axlarna roterar med olika hastighet vid kurvtagning krävs en varvtalskompensation även här. Systemet som används i detta fall kallas en mellandifferential.

Digital radiomottagning (DAB)

Med DAB-tekniken (Digital Audio Broadcasting System) tar radio- eller radio-navigationssystemet inte bara emot en ljudsignal (musik och tal) utan även datasignaler (information om trafik, program, musik, väder osv.) Om radio- eller radio-navigationssystemet är utrustat med lämplig display kan systemet även visa grafik, t.ex. detaljplaner eller animationer.

Digital Sound Processing (DSP)

Volkswagens Digital Sound Processing innebär lyssnande med en ny dimension. En specialalgoritm kan styra ljudet i kupén och ger en ljudupplevelse som är i det närmaste identisk oavsett var i bilen man sitter. Ljudet distribueras runt lyssnaren som i en konsertsal. Ljudets fyllighet optimeras även för konventionella stereokällor, som omvandlas i flera olika ljudkanaler innan ljudet återges.

Direkt bränsleinsprutning, bensin

Vid direkt bränsleinsprutning sprutas bränslet in med ett maximalt tryck på mer än 100 bar direkt in i förbränningskammaren. Denna metod är mycket mer exakt än konventionell insprutning i insugningsröret och den är heller inte beroende av ventilernas öppningstider. Förbränningskammarens speciella geometri säkerställer en optimal turbulens hos bränsle-/luftblandningen. Volkswagens motorer med direkt bränsleinsprutning kännetecknas av sin höga verkningsgrad. Bränslebesparingen jämfört med motorer med samma effekt och konventionell insprutningsteknik kan med en anpassad körstil vara så mycket som 15 procent. Direktbränsleinsprutningen är en förutsättning för den innovativa TSI-tekniken.

Direkt bränsleinsprutning, diesel

Med direktinsprutning menas att bränslet sprutas in direkt i förbränningskammaren. Dieselmotorer med direktinsprutning är den förbränningsmotor som för närvarande har den högsta verkningsgraden. Med hjälp av insprutning av bränslet under högt tryck nådde dieselmotorn slutligen en prestandanivå som kan jämföras med den moderna Ottomotorn med turboladdning. Genom att kontinuerligt introducera Common rail-insprutning i samtliga modellserier fortsätter Volkswagen att säkerställa att man uppfyller kommande utsläppsnormer innan de börjar tillämpas.

Direktinsprutning

Det finns två olika typer av direktinsprutning:
Direkt bränsleinsprutning, bensin
Direkt bränsleinsprutning, diesel

Diversity-antenn

Diversity-antennerna säkerställer bästa möjliga mottagningskvalitet och därmed radiolyssning med enastående klart ljud även vid dålig mottagning. De elektromagnetiska vågorna från radio- och tv-sändare reflekteras av höghus eller berg. En antenn tar därför inte bara emot en signal utan även delar av reflekterade radiovågor som kommer in med fördröjning, vilket kan leda till försämrad mottagningskvalitet. Här brukar man tala om multipath-störningar. På Diversity-antenner tas radiosignalen emot av flera (upp till fyra stycken) antenner, och mottagaren filtrerar bort en stor del av signalstörningarna tack vare den smarta kombinationen av antennernas signaler.

Driver Alert System

The Driver Alert System recommends that the driver take a break when necessary, as inattentiveness and increased fatigue can in the worst case result in leaving the lane. The system detects deviations from normal driving behaviour and supports the driver on long journeys.

Above a speed of 65 km/h, the system continuously analyses the driver’s behaviour and draws conclusions with regard to the driver’s fitness to drive.

Various signals are evaluated such as steering behaviour, for example. If fatigue is detected, an optical and an acoustic signal urge the driver to take a break. In this way, the Driver Alert System helps the driver to make the right decision.

DSG-växellåda

DSG-växellådan består av två av varandra oberoende partiella transmissioner. Via dubbelkopplingen kopplas de båda drivaxlarna in omväxlande med motorn beroende på vilken växel som har valts. Dubbelkopplingen möjliggör på så sätt automatisk växling utan drivkraftsavbrott.

Växellådan styrs via en så kallad mekatronikmodul, i vilken den elektroniska transmissionsstyrningsenheten, diverse sensorer och den hydrauliska drivningen samverkar som en kompakt enhet.

Dubbelkopplingsväxellådan DSG har över två körprogram: normalläget och sportläget. I sportläget utökar DSG-växellådan växlingsintervallet och växlar vid behov även ned tidigare.
Det går även att växla manuellt. För extra sportig körning kan Tiptronic-paddlarna på multifunktionsratten användas. Kopplingen sker dock alltid helt automatiskt.

DSG-växellådan med 6 växlar lämpar sig för effektstarka motorer med ett vridmoment på mer än 250 Nm. Dubbelkopplingen består av två lamellkopplingar som löper i ett oljebad.
Den sjustegade DSG-automatlådan finns i två olika specifikationer:
för mindre motorer: Med ett vridmoment på högst 250 Nm. Här löper dubbelkopplingen torrt, utan oljebad.
för motorer med höga belastningar: Det maximala vridmomentet är 600 Nm. Det gör att denna DSG-växellåda lämpar sig för höga vridmoment.

Dubbelkopplingsväxellåda DSG

DSG-växellådan består av två av varandra oberoende partiella transmissioner. Via dubbelkopplingen kopplas de båda drivaxlarna in omväxlande med motorn beroende på vilken växel som har valts. Dubbelkopplingen möjliggör på så sätt automatisk växling utan drivkraftsavbrott.

Växellådan styrs via en så kallad mekatronikmodul, i vilken den elektroniska transmissionsstyrningsenheten, diverse sensorer och den hydrauliska drivningen samverkar som en kompakt enhet.

Dubbelkopplingsväxellådan DSG har över två körprogram: normalläget och sportläget. I sportläget utökar DSG-växellådan växlingsintervallet och växlar vid behov även ned tidigare.

Det går även att växla manuellt. För extra sportig körning kan Tiptronic-paddlarna på multifunktionsratten användas. Kopplingen sker dock alltid helt automatiskt.

DSG-växellådan med 6 växlar lämpar sig för effektstarka motorer med ett vridmoment på mer än 250 Nm. Dubbelkopplingen består av två lamellkopplingar som löper i ett oljebad.
Den 7-stegade DSG-växellådan kan fås med två olika specifikationer:

för mindre motorer: Med ett vridmoment på högst 250 Nm. Här löper dubbelkopplingen torrt, utan oljebad.
för motorer med hög belastning: Med ett vridmoment på högst 600 Nm. Det gör att denna DSG-växellåda lämpar sig för höga vridmoment.

Dynamic Light Assist

Dynamic Light Assist-funktionen säkerställer att vägen belyses optimalt för ännu högre trafiksäkerhet.

Systemet med anpassningsbar vägbelysning gör det möjligt att köra med helljuset på hela tiden utan att mötande trafik bländas. Med en maskeringsfunktion kan helljuset delvis bländas av. Den inbyggda kameran i innerbackspegeln samlar in information om mötande trafik och gatubelysningen och skickar denna vidare till Dynamic Light Assist-funktionen. Det gör att den totala belysningen av vägbanan förbättras markant.

Dynamic Light Assist ger en helt ny ljuskänsla som alltid är optimalt anpassad för trafiksituationen.

Dynamisk automatisk parkeringsbromsfrigöring

Den dynamiska automatiska bromsfrigöringsfunktionen på fordon med elektronisk parkeringsbroms.

Ökar förarens komfort i samband med start. Föraren kan köra iväg utan att behöva koppla ur den elektroniska parkeringsbromsen. Detta är särskilt praktiskt vid start i backe.

För att säkerställa bästa möjliga start är vissa modeller med manuell växellåda utrustade med en kopplingssensor som utvärderar kopplingsmanövreringen och garanterar därmed att systemet svarar optimalt. Det räcker att gasa och släppa upp kopplingen för att sätta bilen i rörelse. På modeller med automatlåda aktiverar föraren endast gaspedalen. Tekniskt utvärderar styrenheten för den elektroniska parkeringsbromsen signalerna för motorvridmoment och -varvtal, lutning och gas respektive kopplingspedalens position för att fastställa den perfekta tidpunkten för att släppa på bromsarna.

Dynamisk ljudbildsreglering

Den dynamiska ljusbildsregleringen säkerställer optimal inställning av strålkastarna och belysning av vägbanan. Ljusbildsregleringen gör att räckvidden hos ljuskäglan hålls konstant oavsett hur tungt lastad bilen är och förhindrar att mötande trafik bländas. Regleringen sker automatiskt och anpassar strålkastarinställningen efter hur tungt lastad bilen är.

Den dynamiska ljusbildsregleringen kompenserar för passagerare och packning och korrigerar strålkastarinställningen även vid start, acceleration och inbromsning.

Styrenheten behandlar förutom signalerna från inklinometersensorerna även signaler från den elektroniska varvräknaren och ABS-styrenheten. Det gör att systemet kan avgöra om fordonet står stilla eller körs.

Styrenheten skiljer dessutom på förändringar av hastighetssignalerna (acceleration och inbromsning). Ljusbilden ställs in på bråkdelar av en sekund. Beroende på hastighet ser motorerna i strålkastarna till att ljuset fördelas optimalt, oavsett om man kör på motorväg, landsväg eller i stadstrafik. På fordon utrustade med Xenon-strålkastare är automatisk ljusbildsreglering ett lagkrav. Volkswagens bilar är dessutom utrustade med den dynamiska ljusbildsregleringen som standard.

Dynamiskt växlingsprogram

Det dynamiska växlingsprogrammet är en funktion hos automatlådor. Programmet räknar ut vilken växel som är den bästa vid varje given tidpunkt baserat på såväl fordons- som förarrelaterade data.

Det innebär att växellådans styrenhet alltid väljer den bästa växeln baserat på motorkarakteristiken och den aktuella körsituationen. Likaså tar det dynamiska växlingsprogrammet hänsyn till eventuell släpvagnsvikt eller om fordonet kör i uppförsbacke eller nedförsbacke.

Programmet anpassar sig även efter förarens körstil och justerar växlingspunkterna efter körsättet. Om föraren har en sportig körstil utökas växlingsintervallen, medan en högre växel läggs i tidigare vid försiktigare gaspådrag. Kickdown-funktionen påverkas inte av detta. Denna funktion finns alltid tillgänglig.

Det dynamiska växlingsprogrammet säkerställer att motoreffekten utnyttjas optimalt genom att välja rätt växel, samtidigt som det håller nere bränsleförbrukning och avgasemissionerna.

Dynaudio Soundsystem

Dynaudio Soundsystem är ett avancerat ljudsystem med exklusiva högkvalitativa högtalar med DSP-teknik (Digital Signal Processor) och en digital flerkanalsförstärkare. Högtalarna och deras placering är perfekt anpassad efter kupén. Resultatet är ett mycket fylligt ljud som hittills bara har kunnat fås från ljudanläggningar i High End-segmentet.

Detta uppnås bland annat med hjälp av förfinade diskantelement och högkvalitativa bashögtalare. Dessa ger ett naturligt ljud på de högsta och lägsta frekvenserna, liksom en balanserad fördelning av ljudet i kupén. Membranen håller också enastående hög kvalitet tack vare MSP (Magnesium Silikat Polymer), som är extra lätt, dimensionsstabilt och praktiskt taget resonansfritt. Membranen drivs av speciella dubbelmagneter, vilket möjliggör extrem dynamik och stabilitet under belastning.

Däcktrycksindikering

Däcktrycksövervakningen använder sig av ABS-systemets hjulvarvtalssensorer. När däcktrycket sjunker minskar det aktuella däckets rullningsradie, vilket innebär att hjulet roterar snabbare vid samma fordonshastighet.

Däcktrycksindikeringen assisterar föraren genom att övervaka däcktrycket. Genom att däckövervakningen görs kontinuerligt hålls säkerheten på en hög nivå. Genom att se till har rätt tryck förlängs däckens livslängd samtidigt som bränsleförbrukningen sänks.

Tips:
Däcktrycksindikeringen undantar emellertid inte föraren från dennes ansvar för att se till att däcken har rätt tryck.

Däcktrycksövervakning

Däcktrycksövervakningen informerar föraren om aktuellt däcktryck före och under färden.  Förutom hjulelektroniken finns det även integrerade sensorer i varje hjul (även reservhjulet). Elektroniken skickar en radiosignal till en styrenhet som är placerad i bakvagnen. Denna ger information om däckens tryck och temperatur. För att kunna identifiera de olika däcken skickar elektroniken den unika däck-ID:n tillsammans med informationen om tryck och temperatur. Vid för lågt däcktryck eller om trycket snabbt sjunker i däcket varnas föraren genom en ljus- och/eller ljudsignal.

Kontrollsystemet assisterar föraren genom att övervaka däcktrycket. Genom att däckövervakningen görs kontinuerligt hålls säkerheten på en hög nivå. Med rätt däcktryck förlängs däckens livslängd samtidigt som bränsleförbrukningen sänks.

Tips:
Däcktrycksövervakningen undantar emellertid inte föraren från dennes ansvar för att se till att däcken har rätt tryck.