2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

C.

CDC

Den elektroniska dämparregleringen är den kontinuerliga, mappningsstyrda dämparanpassningen på bilar med luftfjädring. Den optimala dämparanpassningen beräknas utifrån flera parametrar samtidigt. Den elektroniska styrningen reglerar dämpningen utifrån hastighet och vägförhållanden. Med informationen från accelerationssensorerna på hjulen och karossen räknar beräknar styrningen den nödvändiga dämparinställningen.

Dessutom kan föraren påverka dämparegenskaperna. Det går att välja mellan grundinställningen, en fastare sportversion och en version där fokus ligger på komfort.

Luftfjädringen med elektronisk dämparreglering erbjuder på så sätt högre åkkomfort, mer körglädje och ökad körsäkerhet liksom bättre grepp på löst underlag och i terrängen. Karossens rörelser kompenseras och kast från ett påkopplat släp dämpas effektivt

CD-växlare för 6 skivor

En CD-växlare svarar för timmar av oavbruten underhållning, utan att man behöver byta skiva. Ytterligare fördelar är CD-växlarens praktiska placering, där den tar liten plats och lätt nås (till exempel i handskfacket eller i förvaringsfacket mellan förar- och passagerarsätet).

Manövreringen sker ifrån bilens originalradio.

Centrallås

Maximal användarvänlighet garanteras med det centrallås med fjärrkontroll som Volkswagen erbjuder. Centrallåset låser och låser upp alla dörrar och bagageluckan med hjälp av en sändare. Beroende på utrustning kan upplåsningen via en enkel inställning begränsas till dörren på förarsidan (enkeldörrsöppning).

Även tanklocket låses och låses upp automatiskt via centrallåset. Vid behov kan bagageluckan öppnas med en separat knapp på fjärrnyckeln. Bilnycklarna är konstruerade så att när dörrarna låses med fjärrnyckeln går det inte längre att öppna dem med hjälp av låsknappen i dörren, vilket förbättrar stöldskyddet markant. Som ett extra överfalls- och bilkapningsskydd är bilen utrustad med en låsknapp inne i kupén. Vid fara kan föraren med ett kort tryck på knappen låsa alla dörrar och bagageluckan samtidigt inifrån.

Åtkomsten till bagageutrymmet spärras via centrallåset så snart bilen börjar rulla, vilket gör att bilen inte kan kapas vid rödljus eller när bilen står stilla i en bilkö. Spärren låses upp automatiskt när tändningsnyckeln tas ut ur tändningslåset eller om någon stiger ur bilen.

Dessutom kan hastighetsberoende automatiska kompletta låsningen aktiveras. Funktionen gör att alla dörrar och bakluckan låses vid en hastighet på 15 km/h eller högre. Dörrarna och bakluckan låses upp automatiskt när tändningsnyckeln tas ut ur tändningslåset eller om en av de åkande öppnar en dörr.

Chassi

Chassit består av alla rördelar på ett fordon som är i kontakt med vägbanan. Hit hör hjulen, hjulupphängningar, fjädring, stötdämpare samt styrning och bromsar.

City Emergency Braking function

The City Emergency Braking function assists the driver at low speeds below 30 km/h. If the driver overlooks an obstacle, the system slows the vehicle down automatically in order to reduce the impact speed. Ideally, rear-end collisions are avoided entirely.

Climatronic

Climatronic-systemet reglerar innetemperaturen baserat på den förvalda, önskade temperaturen genom automatisk anpassning av fläkthastigheten och manövrering av luftventilspjällen. Detta garanterar ett skönt klimat i kupén under alla drifts- och temperaturförhållanden och ventilation med minsta möjliga drag. Den elektroniska styrningen av Climatronic-anläggningen inkluderar alla viktiga påverkansfaktorer, t.ex. solens position, solinstrålning och utetemperatur, och anpassar kylningen efter detta.

Genom att styrenheten är integrerad med CAN-databussen får man tillgång till ytterligare komfortfunktioner: Automatisk aktivering av klimatanläggningens recirkulationsläge i samband med aktivering av vindrutespolarna eller iläggning av backväxeln gör att de åkande slipper utsättas för lukter. Den hastighetsberoende inställningen av fläkthastigheten med automatisk anpassning av temperaturen hos luften från luftventilerna gör att ljudnivån från fläkten sänks vid körning i låga hastigheter.

Dessutom aktiveras Climatronic-anläggningens defrostfunktion med en enkel knapptryckning för att ta bort frost eller is på rutorna. Funktionen höjer automatiskt fläkthastigheten och riktar luftflödet mot vindrutans insida. Om utetemperaturen är högre än 2,5 °C slås kylaggregatet på för att avfukta luften.

Volkswagens Climatronic säkerställer på så sätt ökad komfort och säkerhet för de åkande. Genom att temperaturen i kupén hålls på en behaglig nivå upprätthålls förarens koncentrations- och reaktionsförmåga – en förutsättning för säker körning.

Beroende på specifikation kan bilen vara utrustad med följande tillval:
1-zons temperaturkontroll
2-zons temperaturkontroll
Delar in kupén i två klimatzoner. Föraren och framsätespassageraren kan välja temperatur individuellt.

3-zons temperaturkontroll
Föraren, framsätespassageraren och baksätespassagerarna kan ställa in önskad temperatur oberoende av varandra.

4-zons temperaturkontroll
Delar in kupén i fyra klimatzoner med individuell temperaturkontroll.

CNG (Compressed Natural Gas)

Volkswagen erbjuder fordon med naturgasdrift under beteckningen TGI/EcoFuel. Motorn är optimerad för drivning med naturgas. Detta sänker förbrukningen och har en positiv effekt på utsläppsnivåerna. Jämfört med motsvarande bensinmotor genererar EcoFuel-motorn vid körning på naturgas cirka 80 procent mindre kolmonoxid och 80 procent mindre kväveoxider. CO2-utsläppen sänks med 23 procent och andelen metanhaltiga kolväten sjunker med hela 73 procent. För förarens del innebär detta inga begränsningar av bilens praktiska funktioner. För att spara plats är naturgastankarna placerade under golvet och de begränsar därmed varken kupé- eller lastvolymen.

Drivmedel som går under beteckningen CNG (Compressed Natural Gas) är baserad på naturgas. Detta drivmedel finns att köpa i två olika kvaliteter i Tyskland. H-gas och L-gas. Den dyrare H-gasen har ett högre värmevärde och möjliggör på så sätt längre räckvidd än med samma mängd L-gas.

CO

Kolmonoxid (CO) är en giftig gas som uppstår vid ofullständig förbränning. Genom lanseringen av ”trevägskatalysatorn” och andra emissionssänkande åtgärder kunde CO2-koncentrationerna sänkas till oskadliga nivåer även i direkt anslutning till vägarna.

CO2

Koldioxid (CO2) är den stabila och naturliga slutprodukten vid all förbränning av organiska ämnen. CO2 sägs stå för cirka 50 % av den växthuseffekt som orsakas av mänsklig aktivitet. Trafikens andel av de globala CO2-utsläppen genererade av människan ligger på ca 12 % (personbilar: ca 5,5 %).

Coming Home-funktion

När man lämnar bilen släcks halvljuset, den nedåtriktade belysningen i ytterbackspeglarna, bakljusen och nummerskyltsbelysningen med en viss fördröjning (coming home), respektive tänds när föraren låser upp bildörren med fjärrnyckeln. På detta sätt kan bilens ytterbelysning användas till att lysa upp vägen från och till bilen.

Common rail-system

Begreppet ”common rail” refererar till en speciell typ av direktinsprutningssystem på dieselmotorer. Bränslepumpen och insprutningskomponenterna är här skilda från varandra. En separat pump, som kan placeras var som helst på motorn, genererar kontinuerligt ett tryck. Detta lagras i det gemensamma bränslefördelningsröret. Insprutningsmunstyckena på alla cylindrar är hopkopplade parallellt med fördelargrenröret, det så kallade Common Rail-röret (eng: ”gemensam ledning”). Insprutarna till alla cylindrarna har ständigt tillgång till ett konstant tryck.  Insprutningsmängd och -tidpunkt styrs via magnetventiler på varje insprutningsmunstycke.

Continous Damping Control (CDC)

CDC-funktion möjliggör en kontinuerlig dämparreglering av luftfjädringen. Fyra höjdsensorer mäter kontinuerligt avståndet mellan axlarna och karossen.  Om systemet registrerar en nivåskillnad anpassas luftvolymen i fjädringen för att återställa normalläget.

CSC-taksystem

CSC är ett helautomatiskt innovativt taksystem i glasoptik med integrerat skjutbart/tippbart glastak. Det består av fem komponenter: det stora skjutbara/tippbara glastaket, det bakre taket, två sidotakstolpar och den eluppvärmda bakrutan med C-stolparna.

Cw-värde

Cw-värdet är luftmotståndskoefficienten.

Cw-värdet fastställs i vindtunneln och sammanfattar ett fordons aerodynamiska egenskaper.

Cw-värdet beskriver kroppars strömlinjeform – oberoende av deras storlek. Olika faktorer påverkar Cw-värdet, bl.a. karossformen (sedan, kombi eller halvkombi). Smala spaltmått och fogar mellan de utvändiga karosskomponenterna minskar virvelbildningen och gynnar på så sätt ett lågt luftmotstånd.  Även underredets utformning har betydelse för cw-värdet.

Ju lägre detta värde är, desto mer strömlinjeformat är fordonet. En exakt uppgift om en bils aerodynamik kan först ges när cw-värdet och fordonets ändyta (projektionen av fordonets front på en yta) anges. Även om ett litet fordon kan ha ett sämre Cw-värde än en stor sedan, kan det på grund av sin mindre front ha ett lägre luftmotstånd.