2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

B.

Backstartshjälp

Backstartshjälpen reglerar varvtalet vid start och förhindrar att bilen börjar rulla bakåt genom att aktivera bromsarna tillsammans med den hydrauliska komfortbromsassistenten och transmissionsstyrningen. Detta gör att det blir enkelt för föraren att starta i backe. Fordonet förhindras också effektivt från att börja rulla bakåt, och föraren råkar heller inte ut för några tjuvstopp.

Backtagningsförmåga

Med backtagningsförmåga menas bilens förmåga att klättra uppför sluttningar. Backtagningsförmågan mäts antingen i grader eller i procent. En lutning på 45° motsvarar 100 %. Denna är beroende av motoreffekten, typ av drivning, transmissionsförhållande, vikt, viktfördelning, fordonets tyngdpunkt och dragkraft.

Bakaxel med dubbla, tvärställda länkarmar

Hjullagerhållarna på bakaxeln med dubbla tvärställda länkarmar styrs i sin rörelse av triangelformade länkarmar och ett styrstag. För den vertikala kraftupptagningen svarar det på den nedre tvärställda länkarmen stående fjäderbenet. Liten bygghöjd och bred genomgående lastyta kännetecknar denna typ av hjulupphängning, som också är särskilt lämpad för bilar med sport chassi. Bland annat är den väl lämpad för 4MOTION-drivningen, för överföring av höga drivkrafter och för stabil spårhållning. Axeln med dubbla, tvärställda länkarmar tar liten plats, och i kombination med ett optimalt placerat styrstag motverkar den effektivt lastväxlingsreaktioner.

Andra typer av bakaxlar är den mycket utrymmesbesparande axeln, med dubbla längdställda länkarmar (LDQ-axel) och bakaxeln med trapetsformade länkarmar.

Bakaxel med torsionsstav

Bakaxlar med torsionsstav har visat sig vara den mest ekonomiska konstruktionen för bakaxlar utan drivning. Två ledade svängarmar är förbundna med en tvärbalk, som också fungerar som en stabilisator. Fördelarna med denna konstruktion är bra kurvtagningsegenskaper och att den kompakta konstruktion möjliggör en bra layout av bakvagnen.

Bakhjulsupphängning med trapetslänk

Hjulupphängningen på bakaxlar med trapetslänk kännetecknas av en undre trapetsformad länk, ett övre tvärstag och ett parallellstag som ligger bakom trapetslänken. För att ta spara plats är fjädern kopplad till trapetsklänken och stötdämparen till hjulupphängningen. Konstruktionen möjliggör utmärkta kör- och manövreringsegenskaper i kombination med exceptionell komfort.

Batterienergistyrning

Batterienergistyrningen ser till att det alltid finns tillräckligt med ström för att starta motorn utifrån batteriets laddningsnivå och temperatur. Detta gäller även om bilen skulle ha varit avställd under en längre tid. Moderna bilar drar ström från batterierna även när de inte körs: Kommunikationsenheter men även stöldskyddssystemet eller mottagaren för fjärrnyckeln förbrukar ständigt en liten mängd ström. Om batteriets laddningsnivå börjar bli kritiskt låg när bilen står stilla, sänker energihanteraren förbrukningen genom att stegvis stänga av den enhet som drar ström. Under körning kontrollerar den dynamiska energihanteraren kontinuerligt batteriets laddningsnivå och -aktivitet. Vid behov höjer systemet tomgångsvarvtalet en aning för att höja generatorns kapacitet. I extremfall inaktiveras kort särskilt förbrukningsintensiva komponenter, t.ex. stolsvärmen eller den eluppvärmda bakrutan. Komforten påverkas inte av detta – vid vanlig körning sker detta stopp på ett sådant sätt att föraren inte märker det.

Bensin-direktinsprutning

Vid direkt bränsleinsprutning sprutas bränslet in med ett maximalt tryck på mer än 100 bar direkt in i förbränningskammaren. Denna metod är mycket mer exakt än konventionell insprutning i insugningsröret och den är heller inte beroende av ventilernas öppningstider.

Förbränningskammarens speciella geometri säkerställer en optimal turbulens hos bränsle-/luftblandningen. Volkswagens motorer med direkt bränsleinsprutning kännetecknas av sin höga verkningsgrad. Bränslebesparingen jämfört med motorer med samma effekt och konventionell insprutningsteknik kan med en anpassad körstil vara så mycket som 15 procent. Direktbränsleinsprutningen är en förutsättning för den innovativa TSI-tekniken.

BiFuel

Volkswagens BiFuel-fordon är utöver bensindrift även utrustade med naturgasdrift (LPG) från fabriken. Motorn har en konstruktion som gör att båda drivmedelstyperna förbränns lika effektivt, vilket resulterar i jämförbara körprestanda. Det finns en separat bränslekanal för de båda drivmedelstyperna. Om naturgastanken är tom växlar motorn automatiskt över till bensindrift, och föraren kan också välja om bilen ska köras på bensin eller naturgas med en knapptryckning. Motorer som har uppgraderats till BiFuel-drift från fabriken har en längre livslängd och är säkrare än eftermonterade motorer och omfattas även av Volkswagens garanti. Gastanken, som har testats flera gånger med avseende på krocksäkerhet, är placerad i reservhjulsbaljan. Denna platsbesparande lösning begränsar med andra ord varken möjligheterna att variera kupé- respektive lastvolymen. BiFuel-fordon har upp till 12 % lägre CO2-utsläpp jämfört med bensinmotorer.

Biturbo

Tillägget ”Biturbo” anger att motorn har två inbyggda avgasturboaggregat (på V-motorer en per cylinder. För föraren innebär detta fördelar som högre vridmoment i det lägre varvtalsområdet, högre effekt i det övre varvtalsområdet och att motorn svarar snabbare.

Bivalent drivning

Volkswagen erbjuder bivalent/kvasi-monovalent drivning i tre olika utföranden:

BiFuel (fordonsgas, bivalent)
EcoFuel (naturgas, kvasi-monovalent)
TSI EcoFuel (naturgas, bivalent, kvasi-monovalent)

Bi-Xenon-strålkastare

Bi-Xenon-strålkastaren (”Bi” = två) är en vidareutveckling av Xenon-strålkastaren. Xenon-strålkastaren gör att en och samma strålkastare kan användas för både helljus och halvljus. En rörlig bländare (shutter) avskärmar en del av ljuskäglan vid användning av halvljuset. Om ljustutan respektive helljuset används, flyttas bländaren bort från ljuskäglan så att strålkastarens hela verkningsgrad kan utnyttjas.

Blind Spot Sensor

Radarsensorer i bilens bakparti övervakar områden bakom och vid sidan av bilen. Det gör att systemet kan detektera fordon som befinner sig inom 20 meter från den egna bilen.

”Blind Spot”-sensorn aktiveras vid hastigheter från 15 km/h och informerar föraren med hjälp av en LED-diod i ytterbackspegeln om att ett fordon eller annat föremål befinner sig i varningsområdet. Systemet gör föraren uppmärksam på den potentiella faran med hjälp av en ljusdioder som lyser kontinuerligtt i respektive ytterbackspegel. Om föraren trots detta slår på blinkersen börjar de aktuella LED-dioderna att lysa med starkare sken samtidigt som de blinkar för att uppmärksamma faran.

”Blind Spot”-sensorn erbjuds i kombination med parkeringssensor.

Blue-E-Motion

BlueMotion

Bilar med BlueMotion i modellbeteckningen är alltid de mest bränslesnåla Volkswagen-modellerna i sin klass och övertygar genom de lägsta förbrukningsvärdena. BlueMotion är det intelligenta samspelet mellan motor, motorstyrning, transmission, aerodynamik och däck – kombinationen av effektiv drivteknik, avancerade tekniska funktioner och riktade aerodynamiklösningar. Bränslebesparingen uppnås närmare bestämt genom:

anpassad motorstyrning med modifierad mjukvara
sänkt varvtal vid tomgång
högre utväxling på de övre växlingsstegen
växlingsrekommendation för val av den effektivaste växeln
optimerad aerodynamik för lägre luftmotstånd
(undergolvet/bottenplattan delvis täckt av paneler, kylargrillen delvis eller helt sluten (beroende på fordon))
rullmotståndsoptimerade däck
sänkt kaross
recuperation
och ett start-stopp-system.

BlueMotion®Technologies

BlueMotion Technologies är det övergripande varumärket för alla Volkswagenprodukter och -tekniker som ger låg bränsleförbrukning och låga utsläppsnivåer.

BlueTDI

BlueTDI är Volkswagenkonceptet som gör den effektstarka TDI-dieseltekniken ännu renare. Detta eftersom BlueTDI-bilarna med NOx-avgasefterbehandling släpper ut upp till 90 procent mindre kväveoxider och uppfyller redan nu de stränga kraven enligt avgasnormen EU6.

Bluetooth

Bluetooth möjliggör trådlös anslutning av diverse portabla enheter som mobiltelefoner, bärbara datorer eller PDA-enheter. Anslutningen består av radiovågor mellan apparaternas sändar- och mottagarenheter.

Med dessa data kan man överbrygga ett avstånd på ca. 10 m, dvs. tillräckligt även för anslutning av apparater inne i bilen. För att förhindra avlyssning av datakommunikationen tilldelas varje Bluetooth-enhet en så kallad ”profil”. Profilen består av en över hela världen garanterad engångskod som används för att identifiera de apparater som ska kommunicera med varandra. För extra skydd av dataöverföringen krypteras alla data med en 128-bitars kod, som genereras vid varje operation. Bluetooth-tekniken används bland annat vid telefonförberedelse och telefonförberedelse ”Premium”.

Bromsar

Bilens bromssystem utgör en viktig säkerhetskomponent. Ju effektivare bromsar, desto kortare är bromssträckan vid en viss hastighet. Bromsarna måste vara anpassade för motorns effekt, fordonsvikten och den möjliga topphastigheten.

Av säkerhetsskäl är moderna bilar utrustade med två bromskretsar vilka påverkar hjulen diagonalt. På små och kompakta bilar står skivbromsar på framaxeln och trumbromsar på bakaxeln för den bromskraft som krävs.
På modeller med större modeller och på bilar i mellanklassen använder Volkswagen högeffektiva, ventilerade skivor på framaxeln och skivbromsar även på bakaxeln.
Till bromssystemen i dagens Volkswagenbilar hör minst låsningsfria bromsar (ABS), bromsservo och elektronisk bromskraftsfördelning (EBF).

Bromskraftsförstärkare (Duo)

Kraften som föraren trampar ned bromspedalen med i samband med inbromsning reduceras genom bromskraftsförstärkaren.

Systemet erbjuder med sina två nivåer respons med hög känslighet. Upp till ett bromstryck på ca 45 bar, det så kallade komfortbromsområdet, arbetar systemet med en förstärkningsfaktor på 5 bar.  Trampar föraren hårdaren på bromsen ökas bromskraftförstärkningen upp till ett tiofaldigt värde. För föraren innebär detta snabb bromsrespons med kort pedalväg, bra doserbarhet och minskat kraftbehov på bromspedalen upp till den punkt där ABS-systemet griper in.

Bromskraftsåtervinning (recuperation)

Den energi som frigörs i samband med bromsning eller frirullning omvandlas av generatorn till elektrisk energi med hjälp av energiåtervinning. Energin lagras i batteriet och kan utnyttjas i samband med accelerationer. Det gör att batteriet kan driva elektriska laster, vilket får till följd att motorn inte behöver driva generatorn. Till systemet hör förutom generatorn och batteriet ett smart batterihanteringssystem med extrafunktioner för övervakning av batteriets laddningsnivå.

Bränslestrategi

Förutom en ständig vidareutveckling av fordons- och motorteknik för långsiktigt bevarande av den individuella mobiliteten bedriver Volkswagen även forskning kring alternativa bränslen. Målet på medellång sikt är att ersätta användningen av fossila energikällor med regenerativa, dvs. förnybara energikällor. Volkswagen har därför i samarbete med mineraloljeindustrin redan nu två bränslen – SunFuel och SynFuel – som testas ute på fältet, och med dessa kan uppgiften få en lösning på medellång sikt. På längre sikt arbetar Volkswagen med vätgasdrift via bränsleceller. De första prototyperna, som Touran HyMotion har redan visat prov på sin duglighet vid flera tillfällen.

Bälteskraftsbegränsare

Bälteskraftbegränsaren minskar från och med ett tröskelvärde hur hårt de åkandes säkerhetsbälten dras åt. Tillsammans med bältessträckare och krockkuddar minskar bälteskraftbegränsarna risken för att framsätespassagerarna drabbas av skador i bålen.

För att skapa denna begränsning är bältesupprullaren utrustad med en torsionsstav. Torsionsstaven begränsar bälteskraften till en viss, förinställd nivå. Den maximala bälteskraften reduceras därmed och passagerarna fångas upp på ett mjukare sätt av säkerhetsbältet och krockkudden. Bälteskraftbegränsaren minskar belastningen på passagerarna även på fordon som saknar extra krockkudde eller bältessträckare (t.ex. i baksätet).

Bältessträckare

Vid en olycka måste säkerhetsbältet fånga upp de åkande så tidigt som möjligt, och det måste därför vara tillräckligt hårt spänt. Detta är inte alltid fallet, framför allt på grund av att den bältade har på sig tjocka ytterkläder. Denna effekt kallas slack.
Dagens säkerhetsbälten har en liten pyroteknisk laddning som spänner säkerhetsbältet när den aktiveras. Därigenom elimineras eventuellt slack. Bältessträckarna aktiveras på elektrisk väg via krockkuddestyrenheten och spänner bandet inom bråkdelar av en sekund. Då detta gör att säkerhetsbältet ligger an bättre mot kroppen fångas de åkande upp snabbare vid fordonsinbromsningen och belastningen på kroppen fördelas jämnare under hela uppfångningsprocessen, vilket minskar skaderisken.