2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

Å.

Återvinning

Återvinning innebär att råvaror förs tillbaka in i materialkretsloppet, dvs. de återanvänds i nya produkter.

I fallet bilar har återvinningen hittills fokuserats på metaller. Utvecklingen går emellertid i allt högre grad mot återvinning av största möjliga mängd även av icke-metalliska material. I dag tar man därför hänsyn till hur mycket av en bil som kan återvinnas redan under konstruktionsfasen.

Vid all avfallshantering strävar man hos Volkswagen först och främst efter att så långt som möjligt undvika avfall. Därför levereras komponenter, material och ämnen från leverantörerna i returförpackningar. 95 % av allt produktionsavfall återvinns. Dessutom märks alla material i bilen, för att man vid återvinningen enkelt ska kunna sortera komponenterna efter materialslag.