2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

A.

ABS

Antiblockeringssystemet förhindrar att hjulen låser sig vid en nödbromsning eller på hala vägar samtidigt som bilen fortfarande går att styra.

Om hjulen låses går det inte längre att svänga och föraren förlorar kontrollen över fordonet. För att det inte ska inträffa övervakar ABS-styrenheten varvtalet hos bilens alla hjul med hjälp av sensorer. Om det finns risk att hjulen ska låsas, sänker en magnetventil i antiblockeringssystemets styrenhet bromstrycket för motsvarande hjul tills det åter kan rotera. Därefter höjs bromstrycket igen upp till låsningsgränsen. Fordonets stabilitet och styrförmåga bibehålls.

Denna procedur upprepas på alla Volkswagenmodeller flera gånger i sekunden. Föraren märker av att antiblockeringssystemet har aktiverats i form av ett lätt pulserande i bromspedalen. I antiblockeringssystemets reglerområde kan bilen fortfarande styras som vanligt trots maximal inbromsning. På så sätt hjälper ABS-systemet till att undvika hinder och en kollision.

På vissa underlag, t.ex. grus eller på snö på fast underlag, kan ABS-systemet göra att bromssträckan förlängs.

ABS plus

Offroad-ABS är ett särskilt program hos ABS-styrenheten som aktiveras automatiskt först i samband med terrängkörning (bl.a. i hastigheter under 5 km/h och med låst mittdifferential).

Med Offroad-ABS kan hjulen låsas kort innan systemet sänker bromstrycket. Därigenom bildar underlaget (t.ex. grus eller sand) en liten kil framför hjulet som höjer bromsverkan. Det gör att bromssträckan förkortas markant samtidigt som styrförmågan bibehålls.

ACC

Den ”automatiska avståndsregleringen ACC” anpassar med hjälp av avståndssensorer avståndet och den relativa hastigheten till framförvarande fordon.

Föraren ställer in önskat säkerhetsavstånd i tid samt hastigheten med hjälp av motsvarande knappar på multifunktionsratten, alternativt via satellitreglaget på rattstången (beroende på bilmodell). Vid körning bakom ett annat fordon visas skillnaden mellan bör- och äravståndet på multifunktionsdisplayen.

En sensor övervakar hela tiden området framför bilen. Föraren kan avbryta ACC-regleringen och accelerera bilen genom att trampa på gaspedalen. Så fort bromspedalen trampas ned inaktiveras ACC-funktionen. Alla meddelanden från systemen visas på den centrala multifunktionsdisplayen. På bilar utrustade med automatlåda/DSG bromsar ”ACC”:n bilen i t.ex. bilköer, vid behov även till stillastående. Beroende på situation aktiveras ACC-funktionen igen inom en förinställd tidsperiod (Golf, Touareg).

”ACC”-funktionen (med automatlåda/DSG) kan aktiveras i hastigheter från 0 till 160 km/h (Golf), 0 till 200 km/h (Phaeton), 0 till 210 km/h (Passat) respektive 0 till 250 km/h (Touareg).
”ACC”-funktionen (med manuell växellåda) kan aktiveras i hastigheter från 30 till 160 km/h (Golf), 30 till 210 km/h (Passat).
Se även:
Förarassistanssystem
Omgivningsövervakningssystem ”Front Assist"

Active Info Display

Active Info-displayen är en högupplöst 31,2 cm (12 tum) stor skärmen som ersätter den vanliga instrumentpanelsinsatsen och bl.a gör det möjligt att välja en av fem olika displaykonfigurationer (vyer) anpassat efter förarens önskemål. I navigationsläget blir hastighetsmätaren och varvräknaren mindre och flyttas ut mot kanterna för att ge mer plats åt kartan. Information som kör-, navigations- och assistansfunktioner kan också integreras i grafikytorna för hastighetsmätaren och varvräknaren. Active Info-displayen är också hopkopplad med andra assistanssystem i bilen. Det gör att data eller bilder som visas i infotainmentssystemets display, t.ex CD-omslag, också kan visas direkt i förarens synfält.

Adaptiv chassikontroll DCC

Med den adaptiva chassikontrollen DCC kan man välja mellan chassiinställningslägena normal, sport eller komfort. Den elektriskt justerbara dämpningen och den elektromekaniska servostyrningen anpassas då automatiskt efter valt läge.

DCC reagerar ständigt på olika körsituationer och tar hänsyn till bromsning, styrning och acceleration. Den adaptiva chassikontrollen DCC ger markant bättre köregenskaper. Föraren är inte längre hänvisad till en viss chassiinställning utan kan anpassa bilen efter sina preferenser. Valet av chassiinställning görs enkelt genom att man trycker på en knapp i mittkonsolen.

AdBlue®

SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction) omvandlar avgasämnet kväveoxid (NOx) till kväve och vatten utan att det bildas oönskade biprodukter. Omvandlingen sker med hjälp av en syntetiskt framställd, 32,5-procentig urealösning, t.ex. AdBlue® (ISO 22241-1 / AUS 32), som tillförs via en separat tank. Beroende på bilmodell måste bränslet AdBlue® fyllas på mellan servicetillfällena, antingen av kunden själv eller av en auktoriserad verkstad. Doseringen styrs av avgasmängderna; motorstyrenheten i kombination med en NOx-sensor som är placerad bakom SCR-katalysatorn svarar för att doseringen blir exakt. Den NOx-avgasefterbehandlande SCR-katalysatorn tillhör de miljövänliga, effektiva tekniker som Volkswagen har samlat under det övergripande varumärket BlueMotion®.  

Aerodynamik

En viktig aspekt vid utvecklingen av en kaross är aerodynamiken, eftersom den påverkar bränsleförbrukningen, toppfarten och ljudnivån. Bilens aerodynamiska egenskaper anges med det luftmotståndsvärde som har uppmätts i vindtunneln (cw-värde). Olika faktorer påverkar cw-värdet, bl.a. karossformen (sedan, kombi eller halvkombi). Även underredets utformning har betydelse. Luftmotståndet uppstår genom att fordonet tränger undan den omgivande luften och genom luftens friktion mot fordonsytan.
Följande formel används för att beräkna luftmotståndet:

Luftmotstånd = fordonets hastighet i kvadrat x frontparti x cw-värde x ½ lufttäthet.

De karakteristiska karosslinjerna på bilar från Volkswagens i kombination med mala spaltmått och fogar mellan de utvändiga karosskomponenterna minskar virvelbildningen och gynnar på så sätt ett lågt luftmotstånd. Detta resulterar i sin tur i en sänkt bränsleförbrukning och lägre CO2-utsläpp. Den viktigaste påverkansfaktorn är dock fordonets hastighet, eftersom luftmotståndet fyrdubblas vid en fördubbling av hastigheten.

Aerodynamiska vindrutetorkare

Aerodynamiska torkare skiljer sig från konventionella torkare genom sin lägre ljudnivå. Denna torkarteknik drar framför allt nytta av den sofistikerade luftkanaliseringen runt det aerodynamiskt utformade torkarbladet. Torkarbladens bättre cw-värde och lägre vikt jämfört med konventionella torkarblad bidrar dessutom till att sänka bilens koldioxidutsläpp. Torkarmen kännetecknas av en hög vridstyvhet och den ger ytterligare kraft åt torkarbladet utan några andra tillbehör. Det bekanta gnisslandet från torkarbladen elimineras. Föraren känner sig trygg och säker och kan koppla av även vid körning i kraftigt regn. Det extremt stora torkarfältet bidrar också till att höja säkerheten. Eftersom gummit i torkarbladen slits långsamt behöver de inte bytas lika ofta, vilket sänker underhållskostnaderna.

De aerodynamiska vindrutetorkarna har dessutom en konstruktion som gör att alla krav uppfylls även vid körning i maxhastighetsområdet samt vid torr väderlek.

Aktiv säkerhet

Aktiv säkerhet omfattar alla system som griper in aktivt i körhändelserna och som därmed bidrar till att mildra kritiska situationer och att undvika olyckor.
Här spelar förarassistanssystem som ESP, bromsassistenten och Front- och Side Assist en avgörande roll.

De viktigaste aspekterna av den aktiva säkerheten är:

Körstabilitet: Körstabiliteten är resultatet av chassikonstruktionen med avseende på drivkoncept, fjädring och kurvstabilitet. Till detta tillkommer styrprecision, bromsverkan och bromsstabilitet.
Konditionssäkerhet: Detta beskriver belastningen på de åkande genom fordonets vibrationer, buller från chassi och motor samt klimatpåverkan.
Runtomsikt: Denna förbättras genom en motsvarande bra layout hos belysningsutrustningen på fordonet samt siktförhållandena (runtomsikt, bra sikt bakåt med en så liten död vinkel som möjligt).
Driftsäkerhet: Driftsäkerheten uppnås genom en bra ergonomi och logiskt placerade knappar och reglage, t.ex. för belysning, vindrutetorkare, klimatanläggning och Infotainmentsystemet. Funktionerna måste ha en optimal placering för att lätt kunna nås från förarplatsen.

Kombinationen av de aktiva och de passiva säkerhetslösningarna garanterar ett optimalt skydd för de åkande.

Aktiv återgång

Den aktiva återgången är en komfort- och säkerhetsfunktion hos Volkswagens elektromekaniska servostyrning. Den positiva centreringen och det styrmoment som byggs upp även vid de minsta styrvinklarna erbjuder föraren styrning med en oöverträffad precision. Den aktiva återgången gör att styrningen blir smidigare och ger en ökad känsla av säkerhet eftersom det behövs färre riktningskorrigeringar.

Aktivt cylindermanagement ACT

Att spara på jordens resurser: Detta är viktigt för Volkswagen och förtydligas genom introduktionen av den aktiva cylinderstyrningen ACT. Vid körning i varvtalsområdet mellan 1 400 och 4 000 v/min och vid hastigheter av upp till 130 km/h kan två av de fyra cylindrarna – helt omärkligt – kopplas från, oberoende av vilken växel som bilen för närvarande körs på. Detta optimerar motorns verkningsgrad. Multifunktionsdisplayen visar samtidigt i vilket drifts läge motorn befinner sig i.

Hos bilar med Aktiv cylinderstyrning ACT kan bränsleförbrukningen blandad körning sänkas med upp till 0,5 l/100 km och CO2-utsläppen kan minskas med 10 g/km. Beroende på körsituation kan besparingen bli så hög som 1 l/100 km.

Antiblockeringssystem (ABS)

Antiblockeringssystemet förhindrar att hjulen låser sig vid en nödbromsning eller på hala vägar samtidigt som bilen fortfarande går att styra.

Om hjulen låses går det inte längre att svänga och föraren förlorar kontrollen över fordonet. För att det inte ska inträffa övervakar ABS-styrenheten varvtalet hos bilens alla hjul med hjälp av sensorer. Om det finns risk att hjulen ska låsas, sänker en magnetventil i antiblockeringssystemets styrenhet bromstrycket för motsvarande hjul tills det åter kan rotera. Därefter höjs bromstrycket igen upp till låsningsgränsen. Fordonets stabilitet och styrförmåga bibehålls. Denna procedur upprepas på alla Volkswagenmodeller flera gånger i sekunden. Föraren märker av att antiblockeringssystemet har aktiverats i form av ett lätt pulserande i bromspedalen. I antiblockeringssystemets reglerområde kan bilen fortfarande styras som vanligt trots maximal inbromsning. På så sätt hjälper ABS-systemet till att undvika hinder och en kollision. På vissa underlag, t.ex. grus eller på snö på fast underlag, kan ABS-systemet göra att bromssträckan förlängs.

Antispinnreglering (ASR)

För dagens vridmomentstarka motorer bidrar antispinnregleringen till ökad komfort och säkerhet, särskilt vid körning på hala vägar eller vägar med varierande väggrepp. Antispinnregleringen möjliggör start utan hjulspinn eller sidorörelser samt mjuk acceleration över hela hastighetsområdet. ASR samverkar med den elektroniska gaspedalen och använder sig av de låsningsfria bromsarnas (ABS) varvtalssensorer. Om ett hjul plötsligt börjar rotera snabbare än de andra (hjulspinn) ingriper ASR i motorstyrningen och sänker motoreffekten tills hjulet slutar spinna.

Antispinnregleringen bidrar till den aktiva säkerheten genom att bibehålla fordonets väggrepp och körstabilitet under acceleration över hela hastighetsområdet. Funktionen minskar även däckslitaget. Antispinnregleringen inkluderar även den elektroniska differentialspärren (EDS) och är en del av det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP).

Area View

”Area View” levererar bilder från bilens omgivning i realtid in till förarplatsen. Det gör att föraren får en mycket bra överblick över vad som finns runt bilen. Systemet erbjuder en mängd olika perspektiv och visningslägen för att hjälpa föraren på bästa möjliga sätt i varje trafiksituation. Fyra kameror ger bra sikt runt om. Och med 180° vidvinkelobjektiv fram och bak utvidgas även förarens synfält från fordonets främsta och bakersta punkter med 90° åt vänster och höger. Detta gör det bokstavligen möjligt att se runt hörn. Systemet hjälper föraren vid svåra manövrer som påkoppling och backning med släp eller vid terrängkörning. Eller när man behöver ta sig in i trafiken i besvärliga situationer.

Bilderna från kamerorna bearbetas digitalt och visas i realtid på displayen till radio- eller radio-navigationssystemet.

Asfäriska backspeglar

Asfäriska backspeglar har en tvådelad, delvis välvd (konvex) spegelyta. Detta ökar spegelytan hos backspegeln. Med asfäriska backspeglar elimineras döda vinkeln näst intill helt vid korrekt inställning av sidospeglarna i förhållande till förarens sittposition. De flesta Volkswagen-modeller är utrustade med en asfärisk backspegel på förarsidan.

ASR

För dagens vridmomentstarka motorer bidrar antispinnregleringen till ökad komfort och säkerhet, särskilt vid körning på hala vägar eller vägar med varierande väggrepp. Antispinnregleringen möjliggör start utan hjulspinn eller sidorörelser samt mjuk acceleration över hela hastighetsområdet.

ASR samverkar med den elektroniska gaspedalen E-gas och använder sig av de låsningsfria bromsarnas (ABS) varvtalssensorer. Om ett hjul plötsligt börjar rotera snabbare än de andra (hjulspinn) ingriper ASR i motorstyrningen och sänker motoreffekten tills hjulet slutar spinna.

Antispinnregleringen bidrar till den aktiva säkerheten genom att bibehålla fordonets väggrepp och körstabilitet under acceleration över hela hastighetsområdet. Funktionen minskar även däckslitaget. Antispinnregleringen inkluderar även den elektroniska differentialspärren (EDS) och är en del av det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP).

ATL

Avgasturboaggregatet ökar motorns luftflöde genom att komprimera luften som behövs för förbränningen. På så sätt höjer avgasturboaggregatet inte bara effekten och vridmomentet utan även verkningsgraden jämfört med insugningsmotorer (vid samma slagvolym).

Avgasturboaggregatet består av två hopkopplade statiska turbiner, där den ena drivs av de heta avgaserna från den andra. Den andra turbinen, den så kallade kompressorn, roteras även den via den statiska anslutningen och komprimerar den inströmmande friskluften. Temperaturen hos den komprimerade luften kyls av med en laddluftkylare för att minska volymen för att mer luft och syre ska komma in i förbränningskammaren. Avgasturboaggregatet höjer inte bara motorns effekt utan resulterar främst i en sänkt bränsleförbrukning och lägre utsläpp.

Auto Hold-funktion

Volkswagens Auto Hold-funktion är en utvidgning av den elektroniska parkeringsbromsen. Auto Hold-funktionen förhindrar att bilen börjar rulla oavsiktligt vid stillastående eller i samband med start, utan att föraren behöver ha foten på bromspedalen. Auto Hold erbjuder på så sätt högsta möjliga körkomfort och ökad säkerhet.
Systemet använder sig av ABS, ESP-systemets hydraulenhet. Om fordonet bromsas till stillastående, lagrar Auto Hold-funktionen det senaste bromstrycket. Föraren kan ta bort foten från bromspedalen, bromsarna till samtliga fyra hjul fortsätter att vara låsta. Om ABS-varvtalssensorerna registrerar att hjulen rullar, höjs automatiskt bromskraften tills bilen återigen står stilla. Detta kan vara fallet om föraren bromsar in långsamt i en uppförsbacke. Så snart föraren trampar på gaspedalen eller trampar ned kopplingspedalen på bilar med manuell växellåda inaktiverar Auto Hold-funktionen bromsarna igen.

Av säkerhetsskäl måste funktionen aktiveras på nytt med hjälp av en omkopplare intill växelspaken.

Automatisk avståndsreglering ACC

Den ”automatiska avståndsregleringen ACC” anpassar med hjälp av avståndssensorer avståndet och den relativa hastigheten till framförvarande fordon. Föraren ställer in önskat säkerhetsavstånd i tid samt hastigheten med hjälp av motsvarande knappar på multifunktionsratten, alternativt via satellitreglaget på rattstången (beroende på bilmodell). Vid körning bakom ett annat fordon visas skillnaden mellan bör- och äravståndet på multifunktionsdisplayen.

En sensor övervakar hela tiden området framför bilen. Föraren kan avbryta ACC-regleringen och accelerera bilen genom att trampa på gaspedalen. Så fort bromspedalen trampas ned inaktiveras ACC-funktionen. Alla meddelanden från systemen visas på den centrala multifunktionsdisplayen.
På bilar utrustade med automatlåda/DSG bromsar ”ACC”:n bilen i t.ex. bilköer, vid behov även till stillastående. Beroende på situation aktiveras ACC-funktionen igen inom en förinställd tidsperiod (Golf, Touareg).

”ACC”-funktionen (med automatlåda/DSG) kan aktiveras i hastigheter från 0 till 160 km/h (Golf), 0 till 200 km/h (Phaeton), 0 till 210 km/h (Passat) respektive 0 till 250 km/h (Touareg).
”ACC”-funktionen (med manuell växellåda) kan aktiveras i hastigheter från 30 till 160 km/h (Golf), 30 till 210 km/h (Passat).

Automatisk ljudbildsreglering

Med multimediauttaget AUX-IN (bilden ovan) kan en extern ljudkälla anslutas till radio- och radio-navigationsanläggningen. Betjäningen sker via den anslutna enheten medan volymen regleras via radio- eller radionavigationssystemet

Automatväxellåda

Automatväxellådor startar fordonet från stillastående och väljer växel (växlar upp respektive ned vid behov) utan att föraren behöver ingripa. Genom att föraren inte behöver använda sin vänsterfot för att trampa ned kopplingspedalen och högerhanden för aktiva växlingar höjer automatlådan trafiksäkerheten och den personliga komforten.

Kraften från motorn överförs via en vridmomentomvandlare. Ytterligare moduler är planetväxeln med upp till åtta hastighetssteg och en hydraulisk eller elektronisk/hydraulisk styrenhet.

AUX-IN

Med multimediauttaget AUX-IN kan en extern ljudkälla anslutas till radio- och radio-navigationsanläggningen. Betjäningen sker via den anslutna enheten medan volymen regleras via radio- eller navigationssystemet.

Avgasnormer

De europeiska avgasnormerna är rättsregler i Europeiska unionen respektive Sverige som fastställer gränsvärdena för de skadliga ämnena i avgaser (svaveldioxid, kväveoxider, kolväten, kolmonoxid, koldioxid samt, för diesel, partikelhalt). Sedan den 1 september 2014 tillämpas avgasnormen Euro 6. I andra regioner världen över tillämpas andra normer (t.ex. BIN/LEV i USA).

Avgasturboaggregat

Avgasturboaggregatet ökar motorns luftflöde genom att komprimera luften som behövs för förbränningen. På så sätt höjer avgasturboaggregatet inte bara effekten och vridmomentet utan även verkningsgraden jämfört med insugningsmotorer (vid samma slagvolym).

Avgasturboaggregatet består av två hopkopplade statiska turbiner, där den ena drivs av de heta avgaserna från den andra. Den andra turbinen, den så kallade kompressorn, roteras även den via den statiska anslutningen och komprimerar den inströmmande friskluften. Temperaturen hos den komprimerade luften kyls av med en laddluftkylare för att minska volymen för att mer luft och syre ska komma in i förbränningskammaren. Avgasturboaggregatet höjer inte bara motorns effekt utan resulterar främst i en sänkt bränsleförbrukning och lägre utsläpp.

Avgasåterföring

Avgasåterföring (AGR, engelska: Exhaust Gas Recirkulation, EGR) betyder kontrollerat återföring av förbränningsgaser in i förbränningskammaren. Avgasåterföring är en effektiv metod för att reducera kväveoxidhalten (NOx) redan vid bränsleförbränningen.

Vid förbränningen av bränsle-luft-blandningen ökar genereringen av kväveoxider oproportionerligt mycket i takt med att förbränningstemperaturen stiger. Genom att återföra en del av avgaserna till förbränningskammaren sänks förbränningstemperaturen i cylindern, varvid bildningen av kväveoxider minskar. Via den reglerade inblandningen i avgaserna kan även avgasförhållandena anpassas efter motorns belastning. Vid avgasåterföringen leds avgaserna tillbaka in i insugskanalen via ett rörledningssystem med hjälp av en elektronisk ventil som styrs av motorstyrningen, och därifrån på nytt in i förbränningskammaren.

Avståndsradar

Distansradarn är en del av den automatiska avståndsregleringen ACC.

Axel med semi-trailing-länkarm

Balanserad komfort och utmärkta köregenskaper axlar med semi-trailing-länkarmar. På bakaxlar med semi-trailing-länkarmar styrs hjulen av länkarmar som rör sig diagonalt i förhållande till fordonets längdaxeln vid hoppressning och utdragning. Den kompakta konstruktion resulterar i ett mycket rymligt bagageutrymme.