2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen ordbok

1 - 10.

1-liters bilen

Även experterna var skeptiska men under våren 2002, på en “affärsresa” från Wolfsburg till den 42:a bolagsstämman i Hamburg, bevisade Volkswagen att det gick: världens första 1-litersbil klarade resan under realistiska förhållanden med en genomsnittlig bränsleförbrukning på endast 0,89 liter per 100 kilometer.

Under utvecklingen fokuserade man på att minimera körmotståndet, åstadkomma en effektiv lättviktskonstruktion med optimal aerodynamik och att utveckla nya däck och chassidelar, samtidigt som hänsyn togs till ergonomi och aktuella säkerhetskrav.

Resultatet blev en 3,6 meter lång bil med sportigt utseende och en extremt lätt plastkaross.

För kaross och ram valdes en kombination av magnesium-Spaceframe och för ytterskalet ett kolfiberarmerat material. Bilens strömlinjeformade droppform tillsammans med övriga aerodynamiska optimeringsåtgärder resulterade i det enastående låga luftmotståndsvärdet (cw –värde) på 0,159.

1-zons temperaturkontroll

Climatronic-systemet reglerar innetemperaturen baserat på den förvalda, önskade temperaturen genom automatisk anpassning av fläkthastigheten och manövrering av luftventilspjällen. Detta garanterar ett skönt klimat i kupén under alla drifts- och temperaturförhållanden och ventilation med minsta möjliga drag. Den elektroniska styrningen av Climatronic-anläggningen inkluderar alla viktiga påverkansfaktorer, t.ex. solens position, solinstrålning och utetemperatur, och anpassar kylningen efter detta.

Genom att styrenheten är integrerad med CAN-databussen får man tillgång till ytterligare komfortfunktioner: Automatisk aktivering av klimatanläggningens recirkulationsläge i samband med aktivering av vindrutespolarna eller iläggning av backväxeln gör att de åkande slipper utsättas för lukter. Den hastighetsberoende inställningen av fläkthastigheten med automatisk anpassning av temperaturen hos luften från luftventilerna gör att ljudnivån från fläkten sänks vid körning i låga hastigheter. Dessutom aktiveras Climatronic-anläggningens defrostfunktion med en enkel knapptryckning för att ta bort frost eller is på rutorna. Funktionen höjer automatiskt fläkthastigheten och riktar luftflödet mot vindrutans insida. Om utetemperaturen är högre än 2,5 °C slås kylaggregatet på för att avfukta luften.

Volkswagens Climatronic säkerställer på så sätt ökad komfort och säkerhet för de åkande. Genom att temperaturen i kupén hålls på en behaglig nivå upprätthålls förarens koncentrations- och reaktionsförmåga – en förutsättning för säker körning.

Beroende på specifikation kan bilen vara utrustad med följande tillval:
1-zons temperaturkontroll
2-zons temperaturkontroll
Delar in kupén i två klimatzoner. Föraren och framsätespassageraren kan välja temperatur individuellt.
3-zons temperaturkontroll
Föraren, framsätespassageraren och baksätespassagerarna kan ställa in önskad temperatur oberoende av varandra.
4-zons temperaturkontroll

Delar in kupén i fyra klimatzoner med individuell temperaturkontroll.

2-batterikoncept

Det ständigt ökande antalet elektroniska system och komforthöjande utrustning i bilen, som fönsterhissar, stolsvärmare och säkerhetslösningar, ställer allt högre krav på elförsörjningen. Beroende på motoralternativ och utrustning har därför vissa modeller ett tvåbatterikoncept, med ett startbatteri och ett separat batteri för bilens elsystem. Vid normal drift förser startbatteriet startmotorn med ström medan batteriet för elsystemet driver de elektriska förbrukarna. En separat styrenhet för elsystemet övervakar kontinuerligt batteriernas laddningsstatus och reglerar strömförsörjningen från de båda batterierna om laddningen i ett av batterierna skulle vara för låg.

2-zons temperaturkontroll

Climatronic-systemet reglerar innetemperaturen baserat på den förvalda, önskade temperaturen genom automatisk anpassning av fläkthastigheten och manövrering av luftventilspjällen. Detta garanterar ett skönt klimat i kupén under alla drifts- och temperaturförhållanden och ventilation med minsta möjliga drag. Den elektroniska styrningen av Climatronic-anläggningen inkluderar alla viktiga påverkansfaktorer, t.ex. solens position, solinstrålning och utetemperatur och anpassar kylningen efter detta.

Genom att styrenheten är integrerad med CAN-databussen får man tillgång till ytterligare komfortfunktioner: Automatisk aktivering av klimatanläggningens recirkulationsläge i samband med aktivering av vindrutespolarna eller iläggning av backväxeln gör att de åkande slipper utsättas för lukter. Den hastighetsberoende inställningen av fläkthastigheten med automatisk anpassning av temperaturen hos luften från luftventilerna gör att ljudnivån från fläkten sänks vid körning i låga hastigheter. Dessutom aktiveras Climatronic-anläggningens defrostfunktion med en enkel knapptryckning för att ta bort frost eller is på rutorna. Funktionen höjer automatiskt fläkthastigheten och riktar luftflödet mot vindrutans insida. Om utetemperaturen är högre än 2,5 °C slås kylaggregatet på för att avfukta luften.

Volkswagens Climatronic säkerställer på så sätt ökad komfort och säkerhet för de åkande. Genom att temperaturen i kupén hålls på en behaglig nivå upprätthålls förarens koncentrations- och reaktionsförmåga – en förutsättning för säker körning.

Beroende på specifikation kan bilen vara utrustad med följande tillval:
1-zons temperaturkontroll

2-zons temperaturkontroll
Delar in kupén i två klimatzoner. Föraren och framsätespassageraren kan välja temperatur oberoende av varandra.

3-zons temperaturkontroll
Föraren, framsätespassageraren och baksätespassagerarna kan ställa in önskad temperatur oberoende av varandra.

4-zons temperaturkontroll
Delar in kupén i fyra klimatzoner med individuell temperaturkontroll.

3-zons temperaturkontroll

Climatronic-systemet reglerar innetemperaturen baserat på den förvalda, önskade temperaturen genom automatisk anpassning av fläkthastigheten och manövrering av luftventilspjällen. Detta garanterar ett skönt klimat i kupén under alla drifts- och temperaturförhållanden och ventilation med minsta möjliga drag. Den elektroniska styrningen av Climatronic-anläggningen inkluderar alla viktiga påverkansfaktorer, t.ex. solens position, solinstrålning och utetemperatur och anpassar kylningen efter detta.

Genom att styrenheten är integrerad med CAN-databussen får man tillgång till ytterligare komfortfunktioner: Automatisk aktivering av klimatanläggningens recirkulationsläge i samband med aktivering av vindrutespolarna eller iläggning av backväxeln gör att de åkande slipper utsättas för lukter. Den hastighetsberoende inställningen av fläkthastigheten med automatisk anpassning av temperaturen hos luften från luftventilerna gör att ljudnivån från fläkten sänks vid körning i låga hastigheter. Dessutom aktiveras Climatronic-anläggningens defrostfunktion med en enkel knapptryckning för att ta bort frost eller is på rutorna. Funktionen höjer automatiskt fläkthastigheten och riktar luftflödet mot vindrutans insida. Om utetemperaturen är högre än 2,5 °C slås kylaggregatet på för att avfukta luften.

Volkswagens Climatronic säkerställer på så sätt ökad komfort och säkerhet för de åkande. Genom att temperaturen i kupén hålls på en behaglig nivå upprätthålls förarens koncentrations- och reaktionsförmåga – en förutsättning för säker körning.</p>

Beroende på specifikation kan bilen vara utrustad med följande tillval:
1-zons temperaturkontroll
2-zons temperaturkontroll
Delar in kupén i två klimatzoner. Föraren och framsätespassageraren kan välja temperatur individuellt.
3-zons temperaturkontroll
Föraren, framsätespassageraren och baksätespassagerarna kan ställa in önskad temperatur oberoende av varandra.
4-zons temperaturkontroll
Delar in kupén i fyra klimatzoner med individuell temperaturkontroll.

4MOTION

4MOTION är Volkswagens permanenta fyrhjulsdrift.

Hos Volkswagens permanenta fyrhjulsdrift 4MOTION fördelas motorns effekt till alla fyra hjul efter behov. På modeller med längsmonterad motor svarar en Torsendifferential för fördelningen av motorns vridmoment till fram- respektive bakaxeln. På modeller med tvärställd motor är det en Haldex-koppling som fördelar drivkraften. På alla våra modeller erbjuder 4MOTION hög aktiv säkerhet, tillförlitlig dragkraft på praktiskt taget alla underlag liksom ständigt bästa möjliga spårning – även vid sidvind. Systemet är klart överlägset drivning på alla hjul på grund av den ”permanenta säkerhetsfördelen”. 4MOTION kan dessutom kombineras med alla stabilitetskontrollsystem som ESP elektroniskt stabiliseringsprogram (ESP), antispinnsystem (ASR), motor-släpmoment-reglering (MSR) och elektronisk differentialspärr (EDS).

På rallybilen Polo WRC med 4MOTION används ett optimerat 4MOTION-system. Polo WRC:s permanenta fyrhjulsdrift med stel drivaxel mellan fram- och bakaxel kombineras med lamellspärrdifferentialer på fram- och bakaxeln – 4MOTION: Teknik för världsmästare.

6-stegad DSG-växellåda

DSG-växellådan består av två av varandra oberoende partiella transmissioner. Via dubbelkopplingen kopplas de båda drivaxlarna in omväxlande med motorn beroende på vilken växel som har valts. Dubbelkopplingen möjliggör på så sätt automatisk växling utan drivkraftsavbrott.

Växellådan styrs via en så kallad mekatronikmodul, i vilken den elektroniska transmissionsstyrningsenheten, diverse sensorer och den hydrauliska drivningen samverkar som en kompakt enhet. Dubbelkopplingsväxellådan DSG har över två körprogram: normalläget och sportläget. I sportläget utökar DSG-växellådan växlingsintervallet och växlar vid behov även ned tidigare. Det går även att växla manuellt. För extra sportig körning kan Tiptronic-paddlarna på multifunktionsratten användas. Kopplingen sker dock alltid helt automatiskt. DSG-växellådan med 6 växlar lämpar sig för effektstarka motorer med ett vridmoment på mer än 250 Nm. Dubbelkopplingen består av två lamellkopplingar som löper i ett oljebad.</p>

Den sjustegade DSG-automatlådan finns i två olika specifikationer:

för mindre motorer: Med ett vridmoment på högst 250 Nm. Här löper dubbelkopplingen torrt, utan oljebad.
för motorer med höga belastningar: Det maximala vridmomentet är 600 Nm. Det gör att denna DSG-växellåda lämpar sig för höga vridmoment.

7-stegad DSG-växellåda

DSG-växellådan består av två av varandra oberoende partiella transmissioner. Via dubbelkopplingen kopplas de båda drivaxlarna in omväxlande med motorn beroende på vilken växel som har valts. Dubbelkopplingen möjliggör på så sätt automatisk växling utan drivkraftsavbrott. Växellådan styrs via en så kallad mekatronikmodul, i vilken den elektroniska transmissionsstyrningsenheten, diverse sensorer och den hydrauliska drivningen samverkar som en kompakt enhet. Dubbelkopplingsväxellådan DSG har över två körprogram: normalläget och sportläget. I sportläget utökar DSG-växellådan växlingsintervallet och växlar vid behov även ned tidigare. Det går även att växla manuellt. För extra sportig körning kan Tiptronic-paddlarna på multifunktionsratten användas. Kopplingen sker dock alltid helt automatiskt. DSG-växellådan med 6 växlar lämpar sig för effektstarka motorer med ett vridmoment på mer än 250 Nm. Dubbelkopplingen består av två lamellkopplingar som löper i ett oljebad.

Den 7-stegade DSG-växellådan kan fås med två olika specifikationer:

för mindre motorer: Med ett vridmoment på högst 250 Nm. Här löper dubbelkopplingen torrt, utan oljebad.
för motorer med hög belastning: Med ett vridmoment på högst 600 Nm. Det gör att denna DSG-växellåda lämpar sig för höga vridmoment.