Sidovy av en blå VW ID.4, två personer samtalar, i förgrunden bakdelen av en VW ID.3
1,4

Mobil säkerhet på din sida

2.
Elförbrukning i kWh/100 km: blandad körning 19,3–16,4; CO2-utsläpp i g/km: blandad körning 0. För bilen finns endast förbruknings- och utsläppsvärden enligt WTLP och inte enligt NEDC. Förbrukning och koldioxidutsläpp beror på bilens utrustning.
3.
Elförbrukning i kWh/100 km: blandad körning 16,3–15,2; CO2-utsläpp i g/km: blandad körning 0. För bilarna finns endast förbruknings- och utsläppsvärden enligt WTLP och inte enligt NEDC. Förbrukning och koldioxidutsläpp beror på bilens utrustning.

Mobil säkerhet på din sida

Punktering under resan? Var lugn, om du aktiverar servicesamtal5 i din ID. är hjälp redan på väg. Om din elbil registrerar en olycka är du helgarderad. Så bekvämt kan det vara med mobil säkerhet.

Nödsamtalstjänst i din ID. 

Om din ID. registrerar en svår olycka aktiveras automatiskt hjälp via eCall-nödsamtalssystemet (obligatoriskt i EU) samtidigt som alla viktiga uppgifter vidarebefordras till närmaste räddningscentral. Dessutom kan du använda SOS-knappen för att starta ett nödsamtal manuellt. Du får då personlig hjälp via ett callcenter5. Den här tjänsten kan du använda även om du inte har aktiverat We Connect. Därför är du alltid i goda händer om något allvarligt skulle inträffa.

Vy nedifrån i cockpit i VW ID.4 med panoramatak, en man i förarstolen använder reglage i takkonsolen
Vy genom sidorutan på en VW ID.3 på en kvinna som använder en smartphone

Servicesamtal  i din ID. 

Vid motorstopp kan du när som helst aktivera assistanstjänst5 i din ID. Tjänsten är tillgänglig i många länder i Europa. När du trycker på knappen kopplas du automatiskt till ett callcenter som hjälper dig med konkreta rekommendationer om åtgärder eller skickar en servicebil från Volkswagen till dig. Om du har ingått ett We Connect-avtal överförs din fordonsdata automatiskt.

6.
De mobila onlinetjänsterna från We Connect använder 2G-/3G-/LTE-mobilnät. 2G-/3G-mobilnäten stängs sedan 2020 successivt ner av nätverksleverantörerna. Därefter kan de mobila onlinetjänsterna begränsas.

"Travel Assist" med molndata i din ID. 

Tillvalet "Travel Assist" med molndata7 kan styra din ID. kontinuerligt i mitten av vägen eller längs en linje som du har valt, samtidigt som den automatiskt håller den inställda maxhastigheten och avståndet till framförvarande fordon8. Dessutom håller Travel Assist koll på den omkringliggande trafiken, så att du får hjälp när du vill byta fil på motorvägen. I kombination med We Connect och tillhörande tilläggsavtal för molndata kan den användas även på enfiliga landsvägar.9

schematisk visning av förarstödet ”Travel Assist” i en VW ID.5
10,4
10.
Elförbrukning i kWh/100 km: blandad körning 18,4–16,1; CO2-utsläpp i g/km: blandad körning 0. För bilen finns endast förbruknings- och utsläppsvärden enligt WTLP och inte enligt NEDC. Förbrukning och koldioxidutsläpp beror på bilens utrustning.

Villkor från Volkswagen

1.
För att kunna använda We Connect- och We Connect Plus-tjänsterna för ID.-familjen behöver du ett Volkswagen ID-användarkonto och du måste logga in på We Connect/We Connect Plus med ditt användarnamn och lösenord. Dessutom måste du ingå ett separat We Connect-/We Connect Plus-avtal med Volkswagen AG online. Giltighetsperioden för avtalet för We Connect för ID.-familjen är inte begränsat till tre år. We Connect Plus är initialt begränsat till en giltighetsperiod om tre år och kan därefter förlängas mot en avgift. Efter överlämnandet av fordonet har du 90 dagar på dig att registrera fordonet på myvolkswagen.net eller via We Connect ID.-appen (tillgänglig i App Store och Google Play Store) för att kunna använda tjänsterna från We Connect Plus under hela den avtalade kostnadsfria giltighetsperioden. Vid en registrering senare förkortas den kostnadsfria perioden. Vissa mobila onlinetjänster i We Connect/We Connect Plus kan endast användas via We Connect ID.-appen. För att använda den kostnadsfria appen behöver du en smartphone med lämpligt iOS- eller Android-operativsystem och ett SIM-kort med datamöjlighet och ett mobilabonnemang (befintligt eller separat) med din mobiloperatör. Att ta emot datapaket från internet kan leda till ytterligare kostnader (t.ex. avgifter för roaming), beroende på ditt mobiltelefonabonnemang, i synnerhet vid användning utomlands.De mobila onlinetjänsterna är tillgängliga under den överenskomna avtalsperioden och dess innehåll kan komma att ändras under avtalsperioden. Vilka tjänster som ingår i paketen We Connect och We Connect Plus kan variera från land till land. Tillgängligheten är också beroende av fordonsmodell, utrustning och installerad mjukvaruversion. Detta gäller även för tjänster från tredjepartsleverantörer. Ytterligare information finns på www.connect.volkswagen-we.com och hos ditt Volkswagen-ombud. Observera dessutom de aktuella allmänna affärsvillkoren för de digitala tjänsterna för ID.-familjen.
4.

Angivna förbruknings- och utsläppsvärden har uppmätts i enlighet med lagstadgade mätmetoder. 1 januari 2022 ersatte WLTP-testcykeln helt NEDC-testcykeln vilket innebär att för fordon med typgodkännande efter detta datum saknas NEDC-värden.

Uppgifterna avser inte ett separat fordon och utgör inte en del av erbjudandet, utan anges endast för att möjliggöra en jämförelse mellan olika fordonstyper. Extrautrustning och valda tillbehör (påbyggnader, däckdimensioner osv.) kan ändra relevanta fordonsparametrar såsom vikt, rullmotstånd och aerodynamik och därmed vid sidan om väderlek, trafikförhållanden och individuellt körbeteende påverka bränsleförbrukning, elförbrukning, CO₂-utsläpp och fordons körprestanda. På grund av de mer realistiska testvillkoren blir värden på bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp uppmätta enligt WLTP i många fall högre än de som uppmätts enligt NEDC. Detta kan leda till motsvarande ändringar av fordonens beskattning fr.o.m. 1 september 2018. Mer information om skillnaderna mellan WLTP och NEDC finns på https://www.volkswagen.se/sv/om-volkswagen/wltp.html.

Mer information om den officiella bränsleförbrukningen och officiella, specifika CO₂-utsläpp för nya personbilar finns i ”Guide för bränsleförbrukning, CO₂-utsläpp och strömförbrukning på nya personbilar” som finns att få gratis på alla försäljningsställen och hos DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern, Tyskland eller på www.dat.de/co2.

5.
Bara för ID.-modeller som levereras med Software 3.0 eller senare.
7.
Extrautrustning som tillval för ID. -modeller som har levererats med minst Software 3.0. 
8.
Inom ramen för systemets gränser.
9.
Förarstödfunktionen ”Travel Assist med svärmdata” kan bara användas inom ramen för systemets gränser och upp till fordonets maxhastighet. Föraren är ensamt ansvarig för att framföra fordonet på ett försiktigt sätt och måste alltid vara beredd att åsidosätta stödsystemen. När föraren ingriper återtar hen alltid full kontroll. Stödfunktionen kan närsomhelst aktiveras och avaktiveras via knappen på multifunktionsratten. För att först aktivera tjänsten ”Travel Assist med svärmdata” måste du ha ett Volkswagen ID-användarkonto och ett giltigt We Connect-avtal (för mer information, se https://www.volkswagen.se/sv/innovation-och-teknik/uppkopplade-bilar/we-connect/aktiveringsinstruktioner.html). Dessutom krävs ett separat avtal för svärmdata, det vill säga den så kallade online-andelen. Efter att fordonet har levererats har du 90 dagar på dig att aktivera onlinefunktionen för ”Travel Assist med svärmdata”. Efter att denna tidsperiod har löpt ut påbörjas den initiala användningsperioden för online-andelen automatiskt. Du har möjlighet att förlänga giltighetsperioden mot en avgift efter att den initiala användningsperioden har löpt ut.Online-andelen av Travel Assist är tillgänglig i följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Online-andelen av ”Travel Assist med svärmdata” kan bara användas inom ramen för nätverkstäckningen och med motsvarande sekretessinställningar och kan närsomhelst avaktiveras i We Connect ID.-appen och via myVolkswagen. Onlinefunktionerna, det vill säga svärmdata, möjliggörs via en internetuppkoppling som är integrerad i fordonet. De kostnader som uppstår inom Europa uppbärs av Volkswagen AG i enlighet med omfånget för nätverkstäckning. Att ta emot datapaket från internet kan leda till ytterligare kostnader (t.ex. avgifter för roaming), beroende på ditt mobiltelefonabonnemang, i synnerhet vid användning utomlands. Tjänsterna är tillgängliga under den överenskomna avtalsperioden och kan komma att ändras eller upphöra under avtalsperioden. Ytterligare information finns på www.connect.volkswagen-we.com och hos ditt Volkswagen-ombud. Kontakta din mobiloperatör för information om villkor för avgifter.
13.
Fastställda värden enligt den globalt harmoniserade mätmetoden för personbilar och lätta nyttofordon (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP). Räckviddsspannet för en modells utrustningsvarianter framgår av mätningar med chassidynamometer. Den faktiska räckvidden avviker i praktiken beroende på körstil, hastighet, användning av komfort-/kringutrustning, yttertemperatur, antal passagerare/last och topografi.
  • Bilden kan avvika från svensk standard.