ID.3 i rörelse och en Zero CO2-logga
ID.3 i rörelse och en Zero CO2-logga
ID.3 i rörelse och en Zero CO2-logga

CO2-neutral med Volkswagen ID.

  1. CO2-neutral med ID.

Koldioxidneutralt hela vägen

Volkswagen har signerat ett omfattande program för minskade koldioxidutsläpp för att år 2050 uppnå CO2-neutral balans inom alla områden − från fordonsflotta och produktion till administration. Volkswagen har därmed åtagit sig att leva upp till klimatmålen i Parisavtalet och en viktig byggsten mot en CO2-neutral balans är naturligtvis e-mobiliteten.

Fyra steg: leverantörskedja, produktion, ägande, återvinning/återanvändning

Koldioxidneutral tillverkning redan idag
ID.3 är den första bilen från Volkswagen som genomgående är tillverkad för att vara koldioxidneutral genom hela värdekedjan och kunna levereras till kunderna utan koldioxidavtryck. Volkswagens strategi är att i första hand helt undvika CO2-utsläpp, och där det inte är möjligt sänka dem. Fabriken i Zwickau är den första produktionsanläggningen för MEB-plattformen och där tillverkas ID.3 helt CO2-neutralt. 

All elektricitet som Volkswagen köper från tredje part är grön el från förnybara energikällor. Dessutom har fabriken en högeffektiv kraftvärmeanläggning som alstrar elkraft och värme, och som i framtiden kommer att drivas av koldioxidneutral gas. Byggnaderna och utrustningen är hela tiden föremål för olika energioptimeringsprocesser, det kan till exempel handla om användning av frekvensstyrda fläktar och pumpar. Detta tillvägagångssätt gör att behovet av el, vatten och värme minskas. Även vid tillverkningen av de energiintensiva battericellerna används grön el. De utsläpp från fabriken som i dag är oundvikliga kompenserar Volkswagen för.

När ID. bilen lämnar fabriken och ska börja användas krävs det att föraren laddar och kör med ansvarsfullt producerad el för att hela bilens livscykel ska vara klimatneutral. Volkswagen är därför glada över att tillsammans med Jämtkraft kunna erbjuda ett fördelaktigt elavtal med 100 % förnybar el.

När batteriet är uttjänt för elbilen finns fortfarande stor energikapacitet kvar i batteriet som då kan användas för andra områden, såsom energilagring. Ett exempel på s.k. "Second Life" är den mobila laddningsstation som Volkswagen tidigare har presenterat.

De batterier som är helt uttjänta eller av annan anledning inte kan återanvändas, kommer naturligtvis att återvinnas på ett effektivt och säkert sätt.  Batterierna demonteras och råmaterial som nickel, koppar och kobolt  frigörs i stora kvantiteter och kan sedan återanvändas i produktionen av nya battericeller.

Volkswagen förnybar el - symbol

Investeringar i klimatkompensationsprojekt
Det första projektet som presenterats är Katingan Mentaya, som är ett skogsskyddsprojekt på den indonesiska ön Borneo. Genom investeringar i detta, kompenserar Volkswagen för de just nu oundvikliga utsläppen av koldioxid från leverantörskedjan, produktionen och leveransen av den nya eldrivna Volkswagen ID.3. 

Tillsammans med projektutvecklaren Permian Global har Volkswagen-koncernen tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal för klimatskyddsprojekt som kommer att starta i slutet av 2020. Enligt villkoren i avtalet kommer de två företagen initialt att utveckla projekt i Sydamerika och Asien på en yta om totalt en miljon hektar, tio gånger så stor som Berlin. Projekten kommer att ge flera fördelar: skydd och restaurering av hotade tropiska skogar; lokala samhällen kommer på lång sikt att kunna dra nytta av hållbara alternativ till avskogning; biologisk mångfald kommer att bevaras, samtidigt som klimatet gynnas.

Koncernens åtgärder för koldioxidneutral mobilitet
Volkswagen-koncernen har satt upp milstolpar som ska uppnås på alla områden de närmaste åren för att uppnå koldioxidneutral mobilitet senast till år 2050. Åtgärderna följer tre principer: effektiv och hållbar reducering av CO2, byte till förnybara energikällor för strömförsörjning och kompensation för återstående utsläpp som inte kan undvikas.

Målet för år 2025 är att minska fordonsflottans koldioxidavtryck med 30 procent över livscykeln jämfört med år 2015. Volkswagen-koncernen elektrifierar därför modellportföljen, där investeringarna enbart i detta område uppgår till mer än 30 miljarder euro vid 2023.

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare

För att få en bättre upplevelse kan du använda Chrome eller Firefox..